PharmNews
PharmNews
Registrace | Přihlášení
Hledání: Mapa stránek
  Obsah
  Aktuality
  Právní info
  Instituce
  Knihovna
  Vzdělávání
  Léčiva
  Jobs
  Pojišťovny
  Partneři
  Lékárny
 

Další partneři
 
Alliance Healthcare
 
Tlukot srdce
 
Život a cukrovka
 
Intranet ČIS
 
Nabídka zaměstnání
 

Aktuality

Nový předmět mediků se etabloval: více praxe, méně teorie

Praha, 8. ledna 2018 (B.Braun)

Dvojnásobný počet studentů medicíny než při prvním ročníku výuky se v letošním akademickém roce účastní nového volitelného předmětu Moderní medicínské technologie a zdravotnické prostředky v praxi. Předmět byl zařazen i do akademického roku 2017/2018 a spolupráce 1. LF UK a Aesculap Akademie byla prodloužena na další dva roky. „Studenti mají v tomto volitelném předmětu unikátní možnost získat manuální zručnost a zkušenosti při práci s moderními zdravotnickými přístroji a nástroji. Zájem mají opravdu veliký. Proto mají jen krátký teoretický úvod a většina časového prostoru je věnována pro žádaný praktický nácvik,“ říká manažer Aesculap Akademie a marketingu RNDr. Martin Kalina, Ph.D., MBA ze společnosti B. Braun Medical.s.r.o.

 

Doposud 42 hodin přetavené teorie do praxe

Tento volitelný předmět je primárně určen studentům 5. a 6. ročníků lékařské fakulty, kteří již mají složenou zkoušku z anatomie. Ti pak docházejí do špičkově vybaveného centra Aesculap Akademie, do Pavilonu B. Braun Dialog v Praze 8. Zimní semestr v loňském akademickém roce byl pilotní a začínalo se se skupinou 12 studentů. Základní koncepce výuky se velmi osvědčila a od letního semestru pak byla přibrána další studentská skupina. S těmi současnými jde již o 42 mediků – absolventů. V letošním akademickém roce jsou studenti v celkovém počtu 24 rozděleni do dvou skupin. „Naše lekce jsou jedinečné nejen díky špičkovému technologickému vybavení, ale hlavně způsobem výuky. Každý student má možnost i příležitost si pod vedením zkušených odborníků „potrénovat“ a na každého se dostane. Větší počty by proto byly kontraproduktivní,“ vysvětluje odborná garantka kurzu z Aesculap Akademie Mgr. Ivana Bartáková, MBA. Modul obsahuje 15 vyučovacích hodin pro každý semestr. Výukový program je společným dílem školitelů z Aesculap Akademie a pedagogů z lékařských fakult. Studenti si zkoušejí například práci s laparoskopickou věží a endoskopickými instrumenty, ovládaní moderních dialyzačních přístrojů, práci s vrtačkami používanými v ortopedii a traumatologii, získávají základy a principy regionální anestezie, pracují s infuzní technikou a infuzní linkou a provádějí s tím spojené praktiky, jako je např. zavádění kanyly i pod ultrazvukem. V přízemí pavilonu pak sledují využití eliminačních metod u pacientů na dialyzačním středisku.

 

Spolupráce s první lékařskou fakultou je prodloužena na další 2 roky

Stejně jako další vzdělávací aktivity Aesculap Akademie je pevnou součástí každého bloku zpětná vazba studentů, která jde dvěma směry. Jednak si studenti mohou pomocí krátkého testu, který je na místě vyhodnocen, ověřit, zda si z kurzu odnášejí to podstatné, a pak sami za sebe hodnotí užitečnost lekce. „Tato reflexe je pro nás důležitá a umožňuje nám naše programy neustále zdokonalovat. Pro dosavadní spokojené reakce jsme modul po obsahové stránce neupravovali. Studenti u nás ale chtějí trávit ještě více času, aby mohli ještě více trénovat. Mnozí přicházejí dříve a odcházejí později. Snažíme se jim přizpůsobit a najít pro ně další prostor,“ dodává Ivana Bartáková. Výuku zajišťují zkušení odborníci. V oblasti intenzivní péče se s mediky o své zkušenosti dělí primář Kliniky anesteziologie a resuscitace FN Královské Vinohrady MUDr. Michael Stern, MBA; oblast legislativy zdravotnických prostředků zastřešuje Ing. Jiří Petráček, vedoucí odboru zdravotnické techniky a investic FN Motol; oblast nefrologie a eliminačních metod zajišťuje vedoucí lékař dialyzačních středisek B. Braun Avitum MUDr. Vladimír Vojanec a chirurgii, včetně komplexně vyučované elektrochirurgie, pak odborný garant Aesculap Akademie pro chirurgické obory Mgr. Tomáš Hrouda, PhD. Studenti se hlásí přes centrální studentský informační systém Univerzity Karlovy. „Oproti loňskému roku jsou lépe informováni, a to i díky předávaným zkušenostem od absolventů předešlého běhu. Řekla bych, že jsou nyní ještě aktivnější a důkladnější ve vlastní přípravě na jednotlivé lekce,“ porovnává oba běhy Ivana Bartáková.

Předmět ve srovnání s praxí v nemocnici umožňuje medikům učení v tzv. bezpečném prostředí, aniž by pacient utrpěl. Ne všichni pacienti, byť ve fakultních nemocnicích, také souhlasí, aby se na nich medici učili. Díky malým skupinám tu během naplánované lekce dostane prostor opravdu každý, což je pro nutnou a nesnadno zajišťovanou praxi budoucích lékařů příjemná jistota. Vedle široké nabídky Aesculap Akademie v oblasti postgraduálního vzdělávání se nyní etabluje první modul pro oblast pregraduální a spolupráce s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy byla prodloužena na další dva roky.

 


Více o B. Braun

Koncern B. Braun působí na celosvětovém trhu přes 175 let a dnes patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na světě. Hlavní sídlo je v německém Melsungenu, pobočky má v 63 zemích světa. Skupinu B. Braun CZ/SK tvoří B. Braun Medical (dodavatel zdravotnických prostředků), B. Braun Avitum (provozovatel dialyzačních středisek 21 v ČR, 15 na Slovensku, odborných ambulancí a domovů pro seniory se zdravotním postižením) a Aesculap Akademie (mezinárodní vzdělávací instituce). Skupina B. Braun
v České a Slovenské republice působí od roku 1993 a zaměstnává více než 800 lidí. Charitativní projekt B. Braun pro život podporuje vybrané neziskové organizace i jednotlivce. Patronem projektu je český paralympionik David Drahonínský.

   Zpět

Hlavní partner portálu
Hlavním partnerem portálu PharmNews je společnost Egis Praha, spol. s r.o.

Kontaktní informace
Provozovatelem portálu PharmNews je společnost MedNews

MedNews, spol s r.o.
Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9
Tel.: 226 517 501
Fax.: 226 517 502
E-mail: info@mednews.cz
Created by MedNews, 2005

Portál PharmNews využívá zpravodajství z databází ČTK
Využíváme zpravodajství ČTK

Spřátelené portály:
mednews.cz

neumm.cz