PharmNews
PharmNews
Registrace | Přihlášení
Hledání: Mapa stránek
  Obsah
  Aktuality
  Právní info
  Instituce
  Knihovna
  Vzdělávání
  Léčiva
  Jobs
  Pojišťovny
  Partneři
  Lékárny
 

Další partneři
 
Alliance Healthcare
 
Tlukot srdce
 
Život a cukrovka
 
Intranet ČIS
 
Nabídka zaměstnání
 

Aktuality

Prohlášení XXVIII. Konference SPL ČR 14. 4. 2018 – centrum Floret Průhonice

Praha, 16.4.2018 (SPL)

Delegáti celostátní konference Sdružení praktických lékařů (SPL) ČR na závěr svého jednání přijali usnesení, ve kterém:

Oceňují práci současného ministra zdravotnictví a jeho snahu o prosazení systémových změn v českém zdravotnictví.

Podporují připravovanou reformu primární péče, která posílí roli praktických lékařů (PL) ve zdravotním systému a jejich kompetence.

Vyzývají své zástupce v pracovní skupině pro reformu primární péče, aby se i nadále aktivně podíleli na její přípravě a zaměřili se zejména na zrušení preskripčních omezení, změnu systému lékařské pohotovostní služby, rozšíření kompetencí praktických lékařů, přípravu nových zdravotních výkonů pro praktické lékaře, udržení dostupnosti primární péče a zajištění generační obměny praktických lékařů.

Vyjádřili obavy nad snahami změnit systém screeningu kolorektálního karcinomu. Shodli se na tom, že kolorektální screening v ČR je postaven na zásadní roli praktického lékaře, což se za léta existence screeningu jednoznačně potvrdilo. Tuto roli je třeba zachovat a naopak úlohu PL posílit vznikem nových výkonů. Je nutno zachovat analýzu FIT jako POCT vyšetření v ordinaci PL.

Ztotožňují se s doporučením Rady poskytovatelů, které odmítá plošné navyšování platů a mezd ve zdravotnictví jako nesystémový krok.

Vyzývají k posílení role zdravotních pojišťoven a požadují nově definovat vztah mezi pojištěncem a pojišťovnou. Je potřeba vytvořit mechanismy k posílení odpovědnosti pacienta a racionalizaci jeho pohybu zdravotním systémem.

Upozorňují na to, že nedostatek lékařů nelze řešit projektem, který by v ČR umožnil pracovat zahraničním lékařům, stomatologům a farmaceutům v rozporu s českými zákony, zvyklostmi EU a bez řádně absolvované zkoušky. Nenamítají nic proti řádnému příchodu lékařů ze zahraničí, pokud projdou aprobačním řízením, které prověří jejich odborné a jazykové znalosti.

Podporují smysluplnou elektronizaci zdravotnictví s důrazem na zavádění e-Zprávy a trojcestné elektronické žádanky, která přinese nemalé úspory redukcí zbytečně poskytované zdravotní péče.

Přivítali ujištění zástupců zdravotních pojišťoven, že v budoucnu nebudou protěžovat žádný segment zdravotní péče.

   Zpět

Hlavní partner portálu
Hlavním partnerem portálu PharmNews je společnost Egis Praha, spol. s r.o.

Kontaktní informace
Provozovatelem portálu PharmNews je společnost MedNews

MedNews, spol s r.o.
Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9
Tel.: 226 517 501
Fax.: 226 517 502
E-mail: info@mednews.cz
Created by MedNews, 2005

Portál PharmNews využívá zpravodajství z databází ČTK
Využíváme zpravodajství ČTK

Spřátelené portály:
mednews.cz

neumm.cz