PharmNews
PharmNews
Registrace | Přihlášení
Hledání: Mapa stránek
  Obsah
  Aktuality
  Právní info
  Instituce
  Knihovna
  Vzdělávání
  Léčiva
  Jobs
  Pojišťovny
  Partneři
 

Další partneři
 
Alliance Healthcare
 
Tlukot srdce
 
Život a cukrovka
 
Intranet ČIS
 
Nabídka zaměstnání
 

Aktuality

Zemřela profesorka Jitka Moravcová, členka Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Praha, 15. května 2018 (VŠCHT) – V pondělí 14. května náhle zemřela ve věku 67 let profesorka Jitka Moravcová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 18. května ve 13:15 v obřadní síni krematoria v Praze – Motole. Profesorka Moravcová působila jako hlavní garantka několika projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Od roku 2015 byla členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR a předsedala Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. Celou svou kariéru se věnovala sacharidům a jejich roli v mezibuněčné komunikaci.

„V Jitce Moravcové ztratila VŠCHT nejen skvělou pedagožku a vědkyni, ale i nesmírně lidskou osobnost, která překypovala nevídanou energií a zápalem,“ říká profesor Karel Melzoch, rektor VŠCHT Praha. „Osobně jsem přišel i o výbornou kamarádku a chtěl bych vyjádřit upřímnou soustrast pozůstalým,“ doplňuje rektor Melzoch.

„Je těžké uvěřit, že se už nikdy nepotkáme s Jitkou Moravcovou, která nám byla vzorem zejména pro svůj neutuchající optimismus a energii, s níž dokázala vždy prosadit svůj názor, byla-li přesvědčena, že je správný. O jejích vědeckých a pedagogických kvalitách není pochyb,“ říká děkan Fakulty potravinářské a biochemické technologie, profesor Tomáš Ruml a dodává: „Jitko, budeš chybět - a vlastně už chybíš - všem svým kolegům a ohromnému počtu studentů, které jsi vychovala.“


(autor: archiv VŠCHT Praha)

Prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. se narodila v roce 1950 v Praze. V roce 1975 absolvovala s vyznamenáním Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích, kde poté obhájila i kandidátskou disertační práci. Svou vědecko-pedagogickou dráhu spojila s Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze v roce 1980, kdy nastoupila do tehdejší Laboratoře monosacharidů. Postupně pak působila jako odborná asistentka, docentka a po jmenování profesorkou pro obor Organická chemie v roce 2005 působila jako profesorka na Ústavu chemie přírodních látek Fakulty potravinářské a biochemické technologie. Byla vynikající pedagožkou, velmi dobře hodnocenou i samotnými studenty.

Profesorka Moravcová byla dlouholetou členkou hlavního výboru České společnosti chemické a působila v mnoha vědeckých a oborových radách, jak na VŠCHT, tak v partnerských institucích. Byla hlavní garantkou dvou rozsáhlých projektů na MŠMT – „Mezinárodní audit výzkumu, vývoje a inovací v ČR“ a „Metodika hodnocení a institucionálního financování ve VaVaI“. Od roku 2015 byla členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace a předsedala Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů.

Profesorka Moravcová se profesně věnovala zejména chemii sacharidů a jejich roli v mezibuněčné komunikaci. Zaměřovala se na syntetické přístupy k novým analogům přírodních sacharidových struktur s potenciálem uplatnění v regulaci buněčných funkcí. Výzkumná témata na pomezí chemických a biologických oborů řešila v rámci řady národních i mezinárodních projektů.

Svými odbornými znalostmi, schopnostmi a vytrvalostí přispěla velkou měrou k směrování a rozvoji vědecké a pedagogické koncepce svého ústavu, celé VŠCHT Praha a její FPBT. V období 2000 - 2005 byla vedoucí Ústavu chemie přírodních látek. Poté, v letech 2005–2007 působila, jako vůbec první žena ve funkci prorektora na VŠCHT Praha, jako prorektorka pro vědu a výzkum. Na FPBT byla proděkankou pro pedagogickou činnost.   Zpět

Hlavní partner portálu
Hlavním partnerem portálu PharmNews je společnost Egis Praha, spol. s r.o.

Kontaktní informace
Provozovatelem portálu PharmNews je společnost MedNews

MedNews, spol s r.o.
Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9
Tel.: 226 517 501
Fax.: 226 517 502
E-mail: info@mednews.cz
Created by MedNews, 2005

Portál PharmNews využívá zpravodajství z databází ČTK
Využíváme zpravodajství ČTK

Spřátelené portály:
mednews.cz

neumm.cz