PharmNews
PharmNews
Registrace | Přihlášení
Hledání: Mapa stránek
  Obsah
  Aktuality
  Právní info
  Instituce
  Knihovna
  Vzdělávání
  Léčiva
  Jobs
  Pojišťovny
  Partneři
 

Další partneři
 
Alliance Healthcare
 
Tlukot srdce
 
Život a cukrovka
 
Intranet ČIS
 
Nabídka zaměstnání
 

Aktuality

MONETA Money Bank přispěla na otevření speciální rehabilitační místnosti „snoezelen“ pro děti v motolské nemocnici

Praha, 13. září 2018 (MONETA Money Bank)

Zlepšit péči o těžce nemocné dětské pacienty si klade za cíl stimulační multisenzorická místnost ve fakultní nemocnici v Praze Motole, takzvaný snoezelen. Ten byl slavnostně uveden do provozu. Jde o první takové pracoviště na půdě nemocnice v České republice a na jeho zprovoznění výrazně přispěla MONETA Money Bank finančním grantem ve výši 180 tisíc korun. Za ně nemocnice nakoupila speciální polohovací pomůcky a zařízení pro zvukovou, světelnou a čichovou stimulaci.

Snoezelen v motolské nemocnici je určen k rehabilitaci dětí a mladistvých s kombinovanými nebo genetickými vadami, po úrazu mozku nebo s onkologickým onemocněním. Provozuje ho Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Dětská část kliniky pečuje o pacienty od narození do devatenácti let, kteří trpí vrozeným nebo získaným postižením.

Otevření Snoezelenu, díky finančnímu daru od Monety je pro nás velkým přínosem ze tří důvodů. Díky němu můžeme v terapii dětských pacientů využít multisenzorickou stimulaci v prostoru zcela odlišném od našich cvičebních boxů, tělocvičny, děti se zde dobře uvolní, lépe spolupracují. Dále je zde přínos pro rodiče dlouhodobě hospitalizovaných dětí, pro které je terapie jejich dětí ve Snoezelenu psychickou podporou, odpočinkem od nemocničního prostředí. V neposlední řadě je Snoezelen dobrým motivačním prvkem pro terapeuty samotné. Využití multisenzorické stimulace vyžaduje kreativní myšlení a otevírá nové možnosti v terapii,“ říká Kateřina Míková, vedoucí fyzioterapeut Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství.

Podpora znevýhodněných dětí je jednou z dlouhodobých priorit našich dobročinných aktivit. Proto jsme přispěli na toto unikátní rehabilitační pracoviště. Přejeme mu do budoucna mnoho úspěchů,“ uvedl Thomas Dodd, Chief Compliance Officer MONETA Money Bank, který se slavnostního otevření snoezelenu v motolské nemocnici účastnil.

Finanční prostředky poskytla MONETA Money Bank prostřednictvím svého grantového programu. Ten pomáhá místním komunitám a je postaven na přímém zapojení zaměstnanců banky. Ti mohou dvakrát ročně žádat banku o udělení grantu pro jimi navrženou organizaci. MONETA Money Bank podporuje především organizace, které se dlouhodobě snaží zapojit různé znevýhodněné skupiny zpět do společnosti. Prioritou jsou pro ni projekty, které usnadňují život a vylepšují integraci handicapovaných, opuštěných či nemocných dětí i dospělých, pomáhají seniorům nebo se zaměřují na ochranu životního prostředí.

V roce 2017 MONETA Money Bank rozdělila mezi 21 organizací a jejich 22 dobročinných projektů souhrnně přes jeden milion korun. Stejnou částkou podpoří neziskové organizace také letos. Zažádat banku o aktuální grantovou podporu mohou organizace do konce září tohoto roku.  Zpět

Hlavní partner portálu
Hlavním partnerem portálu PharmNews je společnost Egis Praha, spol. s r.o.

Kontaktní informace
Provozovatelem portálu PharmNews je společnost MedNews

MedNews, spol s r.o.
Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9
Tel.: 226 517 501
Fax.: 226 517 502
E-mail: info@mednews.cz
Created by MedNews, 2005

Portál PharmNews využívá zpravodajství z databází ČTK
Využíváme zpravodajství ČTK

Spřátelené portály:
mednews.cz

neumm.cz