PharmNews
PharmNews
Registrace | Přihlášení
Hledání: Mapa stránek
  Obsah
  Aktuality
  Právní info
  Instituce
  Knihovna
  Vzdělávání
  Léčiva
  Jobs
  Pojišťovny
  Partneři
 

Další partneři
 
Alliance Healthcare
 
Tlukot srdce
 
Život a cukrovka
 
Intranet ČIS
 
Nabídka zaměstnání
 

Aktuality

XXIV. Celostátní setkání okresních a krajských předsedů SPL ČR v Milovech – prohlášení

Praha, 16.10.2018 (SPL ČR)

Delegáti projednali zásadní body připravované reformy primární péče, vývoj úhrad pro segment primární péče a situaci v regionech. Na závěr svého jednání, kterého se zúčastnil ministr zdravotnictví a zástupci vedení všech zdravotních pojišťoven, přijali toto usnesení.

Oceňujeme práci současného ministra zdravotnictví a podporujeme jeho snahu o prosazení systémových změn v českém zdravotnictví založených na posílení role primární péče. Vážíme si partnerského přístupu ministerstva deklarovaného v Memorandu o vzájemné spolupráci.

Podporujeme připravovanou reformu primární péče, která posílí roli praktických lékařů ve zdravotním systému a jejich kompetence.

Souhlasíme se změnou organizace lékařské pohotovostní služby a jejím přesunem na urgentní příjmy a deklarujeme připravenost praktických lékařů se na takto změněné pohotovostní službě podílet.

Vítáme zahájení procesu rušení preskripčních omezení pro praktické lékaře u dohodnutých léků a budeme usilovat o jeho rychlou realizaci.

Vyzýváme k posílení role zdravotních pojišťoven a požadujeme nově definovat vztah mezi pojištěncem a pojišťovnou. Je potřeba vytvořit mechanismy k posílení odpovědnosti pacienta a racionalizaci jeho pohybu zdravotním systémem.

Souhlasíme s připravovanou změnou péče o pacienty po ukončené aktivní onkologické léčbě a posílením role praktických lékařů v této oblasti.

Podporujeme smysluplnou elektronizaci zdravotnictví, ale odmítáme jakýkoliv nárůst e-byrokracie. Elektronizace zdravotnictví musí přinést jednoduchá a uživatelsky vstřícná řešení, která díky výměně a sdílení informací zjednoduší a zefektivní zdravotní péči, zvýší uživatelský komfort zdravotního systému pro pacienty i zdravotníky a přinese úsporu nákladů. Lékařům musí přinést zjednodušení práce a zkrácením času pro nutnou administrativu umožnit více času věnovat pacientům. Zároveň nesmí klást na lékaře zvýšené nároky ve znalostech IT technologií ani přinést zvýšení ekonomických a personálních nákladů.

Budeme pokračovat v zavádění e-Zprávy, která přináší bezpečnou a jednoduchou komunikaci mezi poskytovateli zdravotní péče. Trváme na trojcestné elektronické žádance, jako prostředku, který přinese efektivnější poskytování zdravotní péče a redukci zbytečných nákladů a budeme na jejím vzniku spolupracovat. Odmítáme ale myšlenku centrálního úložiště všech laboratorních výsledků. Vyzýváme zdravotní pojišťovny k podpoře těchto dvou projektů.

Upozornili jsme ministra zdravotnictví na to, že připravovaná změna dosavadního dobře fungujícího modelu distribuce očkovacích látek by vážně zkomplikovala realizaci očkování a vedla by ke snížení proočkovanosti.  Zpět

Hlavní partner portálu
Hlavním partnerem portálu PharmNews je společnost Egis Praha, spol. s r.o.

Kontaktní informace
Provozovatelem portálu PharmNews je společnost MedNews

MedNews, spol s r.o.
Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9
Tel.: 226 517 501
Fax.: 226 517 502
E-mail: info@mednews.cz
Created by MedNews, 2005

Portál PharmNews využívá zpravodajství z databází ČTK
Využíváme zpravodajství ČTK

Spřátelené portály:
mednews.cz

neumm.cz