PharmNews
PharmNews
PharmNews
Registrace | Přihlášení
Hledání: Mapa stránek
  Obsah
  Aktuality
  Právní info
  Instituce
  Knihovna
  Vzdělávání
  Léčiva
  Jobs
  Pojišťovny
  Partneři
 

Další partneři
 
Alliance Healthcare
 
Tlukot srdce
 
Život a cukrovka
 
Intranet ČIS
 
Nabídka zaměstnání
 

Mapa stránek

Obsah
Aktuality
Právní info
· Seznam platných právních předpisů a směrnic
· MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR
· SÚKL
· Uznávání zdravotnických kvalifikací
· Farmaceutický asistent - minimální požadavky k získání odborné způsobilosti
· Vybrané zákony a vyhlášky
Instituce
· Mezinárodní asociace farmaceutických společností (MAFS)
· Česká farmaceutická společnost
· Farmaceutická fakulta UK HK
· Farmaceutická fakulta VFU Brno
· Grémium majitelů lékáren
· Nemocniční lékárníci - sekce při ČFS ČLS JEP
· Ministerstvo zdravotnictví ČR
· Parlament ČR
· Úřad vlády České republiky
· Nejvyšší kontrolní úřad
· Státní ústav pro kontrolu léčiv
· Komory
· Státní zdravotní ústav
· Český červený kříž
· Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
· Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
· Centrum epidemiologie a mikrobiologie
· Ústav leteckého zdravotnictví
· Český statistický úřad
· Centrum mezistátních úhrad
· Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
· Úřady a instituce v ČR
· WHO
· EuroPharm Forum
· PGEU
Knihovna
· Gateway Search
· Health Topics
· Národní lékařská knihovna
· Vědecká lékařská knihovna IKEM
Vzdělávání
· 9. BESKYDSKÝ SLET LÉKÁRNÍKŮ
· 11. KONGRES NEMOCNIČNÍCH LÉKÁRNÍKŮ
· 11. KONGRES NEMOCNIČNÍCH LÉKÁRNÍKŮ
· 12.Valná hromada GML 2007
· 36. KONFERENCE SYNTÉZA A ANALÝZA LÉČIV
· II. KONGRES PRAKTICKÉHO LÉKÁRENSTVÍ
· VII. HOMEOPATICKÝ KONGRES – Homeopatie pro zdraví ženy
· GLAUKOMOVÝ KONGRES V LUHAČOVICÍCH
· XLVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN FARMACIE A VETERINÁNÍ MEDICÍNY
· XLVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN FARMACIE A VETERINÁNÍ MEDICÍNY
· DNY KLINICKÉ FARMACIE
· DNY KLINICKÉ FARMACIE
· PRACOVNÍ DEN Z HISTORIE FARMACIE A VETERINÁRNÍ MEDICÍNY
· EUROTOX 2008 - 45th Congress of the European Societies of Toxicology
· XXIII. LÉKÁRNICKÉ DNY
· XXIII. LÉKÁRENSKÉ DNY
· Celostátní kongres o infekčních nemocech
· Sympoizum "Očkování v ordinaci praktického lékaře"
Léčiva
· O léčivech na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv
· O léčivech na stránkách Ministerstva zdravotnictví
· Homeopatika
· Informace ze světa zdravotnictví
Jobs
Pojišťovny
· 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna
· 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna
· 205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
· 207 - Oborová zdravotnická pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven
· 209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA
· 211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR
· 213 - Revírní bratrská pojišťovna
· 217 - Zdravotní pojišťovna METAL-ALLIANCE
· Svaz zdravotních pojišťoven
Partneři
Hlavní partner portálu
Hlavním partnerem portálu PharmNews je společnost Egis Praha, spol. s r.o.

Kontaktní informace
Provozovatelem portálu PharmNews je společnost MedNews

MedNews, spol s r.o.
Poděbradská 538/46, 190 00 Praha 9
Tel.: 226 517 501
Fax.: 226 517 502
E-mail: info@mednews.cz
Created by MedNews, 2005

Portál PharmNews využívá zpravodajství z databází ČTK
Využíváme zpravodajství ČTK

Spřátelené portály:
mednews.cz

neumm.cz