1.000.000 od CZC.cz pro Nadaci Naše dítě v rámci veřejné sbírky

Autor: Redakce | Zpravodaj | 3. 4. 2019

Praha, 4.4.2019 (Nadace Naše dítě)

V průběhu prosince dal e-shop s elektronikou CZC.cz možnost svým zákazníkům přispět částkou 20, 50 nebo 100 Kč na pomoc ohroženým a handicapovaným dětem v České republice. Konečná vybraná částka se vyšplhala na více než 970 tisíc. CZC.cz dorovnalo tuto částku pro Nadaci Naše dítě na 1.000.000 korun. Šek byl předán 3. dubna 2019 za účasti generální ředitelky Jitky Dvořákové a marketingového ředitele Milana Dudy. Kromě finančního daru věnovalo CZC.cz Nadaci věcné dary v podobě technického vybavení od společnosti Microsoft.

Solidarita zákazníků CZC.cz s handicapovanými dětmi, nás velmi potěšila. Během jednoho měsíce přispělo více než 21 tisíc zákazníků a díky nim dostane nadace Naše dítě rovný milion korun. A protože jsme GEEKové, chceme, aby byly prostředky využity hlavně na nákup elektronických a mechanických zdravotních pomůcek, ať už jde o kochleární implantáty pro neslyšící děti, neurostimulátory či výpočetní techniku pro děti postižené dětskou mozkovou obrnou,“ říká marketingový ředitel CZC.cz, Milan Duda.

Nadace Naše dítě poskytuje finanční podporu dětem v České republice, které se ocitly v tíživé životní situaci, dětem ohroženým, týraným, tělesně či mentálně postiženým. Na české neziskové scéně a v oblasti ochrany práv dětí působí úctyhodných 26 let. Částka vybraná ve veřejné sbírce s CZC.cz bude čerpána na technické pomůcky pro děti s handicapem.

Takovým příkladem technické pomůcky mohou být například kochleární implantáty. Voperování implantátu je nákladná záležitost a také jde o náročný lékařský zákrok. Operaci pacientům hradí zdravotní pojišťovna, řečový procesor má však omezenou životnost a je třeba ho zhruba po deseti letech vyměnit. Zdravotní pojišťovny pak hradí 75% ceny nového implantátu a zbytek už si musí doplatit pacienti na vlastní náklady. To je většinou částka převyšující 50 tisíc korun. A to je právě ten okamžik, kdy se rodiny obracejí na nás s žádostí o příspěvek,“ říká Iva Kozáková z Nadace Naše dítě.

Například jedenáctiletý Josef chodí do páté třídy běžné základní školy v Praze. Díky implantátu se dobře učí, má kamarády a baví ho vytváření 3D modelů na počítači a vše okolo vlaků. Z daru CZC.cz mohla Nadace Naše dítě Josefovi uhradit zbytek částky na novou řečovou jednotku k implantátu ve výši 45.000 korun.

Dle informací odborníků je v České republice přibližně 800 dětí s kochleárním implantátem. Pokud se implantát voperuje včas, tj. do dvou let věku, dítěti se právě díky podnětům z implantátu vyvine v mozku sluchové centrum. Díky tomu dítě získá normální řeč a může se zapojit do běžného života, chodit do základní školy a začlenit se do normálního dětského kolektivu atd. „Přesto, že má dítě sluchový handicap, jeho kvalita života se díky implantátu a procesoru výrazně zlepší a má před sebou i výhled do budoucnosti. V CZC.cz máme nyní nového partnera pro podporu těchto dětí a za to jsme moc rádi,“ doplňuje Iva Kozáková.

Dalším z pozitivních příkladů pomoci Nadace Naše dítě a CZC.cz je uhrazení sluchadel pro šestiletého Tadeáška. Chlapec má kvůli špatnému sluchu vadu řeči, letos by měl nastoupit do první třídy. Nadace Naše dítě vyhověla žádosti maminky Tadeáše a z daru CZC.cz již doplatila částku potřebnou na pořízení sluchadel ve výši 19.200 korun. Díky sluchadlům se Tadeášek bude moci zapojit do běžného školního systému bez větších problémů.

CZC.cz zprostředkovalo Nadaci Naše dítě také věcný dar od společnosti Microsoft v podobě technického vybavení v hodnotě několika desítek tisíc korun.