100 milionů nemocných lupénkou na celém světě znamená globální problém. Podle Světové zdravotnické organizace by mu měli věnovat pozornost odborníci ve zdravotnictví a politici, aktivní v hledání vhodných možností léčby ale musí být i pacienti.

Autor: Redakce | Zpravodaj | 10. 10. 2018

Praha, 11.10.2018 (Novartis) – Lupénka je chronické, zánětlivé onemocnění kůže, kterým je ve světě postiženo nejméně 100 milionů lidí.1 V České republice je to 200-300 tisíc osob.2 Není to ale jen nemoc kůže, s lupénkou souvisí i jiné závažné nemoci, k nimž patří zánětlivé onemocnění kloubů (psoriatická artritida), kardiovaskulární choroby, metabolický syndrom, vysoký krevní tlak, cukrovka nebo deprese. Lupénka prokazatelně snižuje délku života o 3,5-10 let.3 Světová zdravotnická organizace (WHO) mluví o lupénce jako o závažném, nepřenosném onemocnění. Řada lidí podle ní trpí lupénkou zbytečně v důsledku nesprávné nebo opožděné diagnózy, neadekvátních možností léčby, nedostatečného přístupu k péči, a také v důsledku sociální stigmatizace.4 Nemocní s lupénkou by proto měli aktivně hledat účinné možnosti léčby a konzultovat je se svým lékařem nebo ve specializovaných dermatologických centrech, kterých je v České republice osmnáct.

Ostře ohraničené, začervenalé a olupující se skvrny, to jsou typické příznaky lupénky na kůži. Příčiny tohoto nevyléčitelného onemocnění nejsou zcela známy, ale existují důkazy o vrozených předpokladech a souvislost s imunitním systémem. Lupénku mohou spustit různorodé vnější i vnitřní faktory, jako jsou stresové situace, dlouhodobá fyzická námaha, zranění, jiné prodělané onemocnění a infekce nebo i drobnosti jako spálenina od slunce. Není to ale jen onemocnění kůže, potažmo nehtů, jedná se o onemocnění celého těla, které mnohdy provází další přidružená onemocnění (tzv. komorbidity)3, k nimž patří psoriatická artritida (zánětlivé onemocnění kloubů), kardiovaskulární a metabolické choroby i psychické potíže.5

Lupénka zatěžuje všechny oblasti života pacientů

Nedostatečně léčená lupénka představuje značnou fyzickou, emoční a sociální zátěž a významné snížení kvality života. Nemocní mají ve zvýšené míře deprese, cítí se nebo jsou vyloučeni kvůli svému postižení ze společnosti, trpí diskriminací. Lupénka ovlivňuje i osobní a rodinný život nemocných. Může mít negativní dopad na vztahy doma, ve škole či v práci, sexuální vztahy, a snižovat tak kvalitu života a způsobovat tlak na psychiku. Nemocní často bývají vyloučeni z normálního sociálního prostředí. Navíc náklady na léčbu a omezené pracovní příležitosti mohou představovat významnou socioekonomickou zátěž. Přitom příčinou sociálního vyloučení není samotná lupénka, nýbrž převážně reakce společnosti na ni. To však lze změnit.6

Léčba lupénky

Lupénka je v současnosti nevyléčitelné onemocnění. Cílem léčby tedy je dosažení remise (vymizení všech známek nemoci) a obvykle musí být celoživotní. Lékaři mají k dispozici tři hlavní formy léčby: lokální léčbu ložisek, systémovou léčbu a fototerapii. V praxi se často používá kombinace těchto metod. V rámci léčby je však nutné se zaměřovat na celého člověka, tedy věnovat pozornost nejen kožním projevům a postižení kloubů, ale i dalším přidruženým onemocněním,“ uvádí k léčebným možnostem profesor MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Pacienti musí být aktivní při hledání možností léčby

Podle Světové zdravotnické organizace je jedním ze zásadních globálních problémů nedostatečný počet zdravotnických odborníků, a tudíž nízká informovanost o léčbě lupénky mezi zdravotníky. Ta v konečném důsledku vede k poddiagnostikování a neúčinné léčbě, která nenaplňuje potřeby pacienta.6Zvýšení informovanosti o tomto onemocnění mezi odbornou i laickou veřejností je nezbytné. Nemocní s lupénkou by měli být při řešení své nemoci aktivní, ptát se svého lékaře na všechny dostupné možnosti léčby, případně se objednat do některého z center specializované léčby,“ uvádí MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA, primář Dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Léčba a informační kampaně v České republice

Profesor Petr Arenberger, přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze systém léčby lupénky v naší zemi komentuje: „V České republice existuje 18 center specializované péče, v nichž je pacientům poskytována nejmodernější léčba. Pro posílení informovanosti pacientů i veřejnosti již druhým rokem probíhá informační kampaň, kterou jako odborníci považujeme za velmi důležitou. Výzvou „Zeptejte se svého dermatologa na všechny možnosti léčby“ si kampaň klade za cíl pacienty s lupénkou motivovat, aby o své nemoci a možnostech její léčby hovořili se svým kožním lékařem, neboli dermatologem.

Více informací o kampani naleznete na www.cistakuze.cz

 


  1. Global report on psoriasis, WHO 2016
  2. Drozenová, Dermatol. praxi 2008; 2(3): 121–125
  3. Spyridon Gkalpakiotis, Komorbidity psoriázy,2017, 156, č.3, Časopis lékařů českých
  4. Global report on psoriasis, WHO 2016
  5. Global report on psoriasis, WHO 2016
  6. Global report on psoriasis, WHO 2016
  7. Global report on psoriasis, WHO 2016