15. květen – Světový den proti mozkové mrtvici – Cévní mozková příhoda – poznáte její příznaky? ZP MV ČR na její léčbu loni vynaložila bezmála půl miliardy korun

Autor: Redakce | Zpravodaj | 6. 5. 2019

Praha, 7. května 2019 (ZP MV ČR) – Cévní mozková příhoda během života postihne jednoho ze šesti lidí, každých šest vteřin jí někdo na světě podlehne.1 Jedná se tedy o velmi časté onemocnění, ve vyspělých zemích se nachází na předních místech v žebříčku příčin úmrtnosti. U nás je úmrtnost dokonce 2x vyšší, než je evropský průměr.2 V České republice postihne cévní mozková příhoda každý rok 30 tisíc lidí a její následky nejsou příznivé – nejčastěji je to nesoběstačnost a invalidita postiženého.2,5 Léčba nemoci je finančně velice náročná. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR loni na léčbu svých 25 tisíců klientů postižených mozkovou mrtvicí vynaložila 482 milionů korun, tedy bezmála půl miliardy.

V uplynulém roce jsme mezi našimi klienty evidovali více než 25 000 lidí postižených cévní mozkovou příhodou. Náklady na léčbu jednoho pacienta se pohybovaly v průměru okolo 19 tisíc korun. Celkově jsme na léčbu této nemoci vydali loni 482 milionů korun, o 15 milionů více, než v roce 2017,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR (211).

Jak poznat mrtvici

Cévní mozková příhoda, nazývaná také mrtvice, iktus, mozková příhoda nebo mozkový infarkt, nastává tehdy, když se přeruší průtok krve do mozku. Tím dochází k jeho nedostatečnému prokrvení a následnému poškození. Ve třech čtvrtinách případů tento stav způsobí krevní sraženina. Další příčinou je náhlé krvácení do mozku, praskne-li jedna z mozkových cév.1,3 Mrtvice má řadu příznaků lišících se podle toho, která část mozku je zasažena. Spolehlivě ji lze rozpoznat jednoduchým testem tří základních příznaků, jež se u nemocného projeví – pokles koutku úst, ochrnutí či slabost paže a porucha řeči. Pokud se objeví, byť jen jeden z těchto příznaků, je nezbytné neprodleně přivolat záchrannou službu.4 Čím dříve se totiž zahájí léčba, tím větší je šance poškození mozku minimalizovat.3 V případě rychlého poskytnutí pomoci již v první hodině je naděje na uzdravení až 70%.4

Rizikové faktory

Za vznikem cévní mozkové příhody stojí několik rizikových faktorů – vysoký krevní tlak, kouření, pití alkoholu, vysoká hladina cholesterolu, nadváha, cukrovka nebo také užívání hormonální antikoncepce. Rizikovým faktorem je i věk postiženého.2,3,5 Dle statistiky ZP MV ČR se s cévní mozkovou příhodou léčí nejvíce klienti v seniorském věku. „Nevyhýbá se nikomu, týká se jak mužů, tak žen. Loni jsme mezi našimi pojištěnci evidovali 13 000 žen a 12 000 mužů s touto nemocí,“ upozorňuje Hana Kadečková.

Stejně důležité jako rychlé zahájení léčby je také včasné započetí rehabilitace. Pomůže zmírnit, v lepším případě i zcela eliminovat následky mozkové mrtvice. Proces zotavování pak závisí na míře postižení, může trvat několik týdnů až měsíců. U pacientů, kteří mozkovou mrtvici již jednou prodělali, se zvyšuje riziko, že u nich udeří znovu. Dodržování zdravé životosprávy a vyhýbání se rizikovým faktorům by proto mělo být samozřejmou součástí životního stylu.3,4

 

Zdroje:

  1. http://ivas.cz/wp-content/uploads/2018/04/V%C3%ADte-o-mrtvici-v%C5%A1e-co-pot%C5%99ebujete.pdf
  2. https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2003/01/07.pdf
  3. http://www.mozkovaprihoda.cz/jnp/cz/index.html
  4. https://www.casjemozek.cz/
  5. https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2002/06/10.pdf

 

ZP MV ČR působí na českém trhu již šestadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Jako jediná zdravotní pojišťovna v zemi je již tři roky za sebou držitelkou prestižního mezinárodního titulu Czech Superbrands a od loňska rovněž držitelkou titulu Finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna.