20. října – Světový den proti osteoporóze – ZP MV ČR loni vydala na léčbu pacientů s osteoporózou přes 205 milionů korun

Autor: eliska | Zpravodaj | 14. 10. 2018

Praha, 15. října 2018 (ZP MV ČR) – Osteoporóza, tedy řídnutí kostí, způsobuje každoročně miliony zlomenin u nemocných na celém světě. V České republice postihuje více než 5 % obyvatel, většinu z nich tvoří ženy starší 50 let.Aktuální čísla Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) potvrzují, že jde o závažný zdravotnický i ekonomický problém. Na léčbu osteoporózy loni ZP MV ČR vynaložila 205,4 milionů korun.

Z aktuální říjnové analýzy vyplývá, že se u nás s osteoporózou v loňském roce léčilo celkem 27 187 našich klientů. Z nich 24 444 byly ženy a ʹjenʹ 2 743 mužů. Statistiky ukazují, že za poslední dva roky se počet nemocných osteoporózou zvýšil o 1 907. Náklady na léčbu však rostou strměji – od roku 2015 se výdaje ZP MV ČR na léčbu osteoporózy zvýšily o 19,2 milionu korun,“ přibližuje Hana Kadečková, tisková mluvčí ZP MV ČR.

Za zajímavý považuje ZP MV ČR fakt, že léčba mužů s osteoporózou je nákladnější než léčba žen: „Zatímco průměrné roční náklady na léčbu jednoho muže vyjdou pojišťovnu na 10 370 Kč, léčba jedné ženy stojí v průměru 7 239 Kč,“ doplnila Hana Kadečková.

Osteoporóza je progresivní systémové onemocnění charakterizované úbytkem kostní hmoty a poruchami kostní tkáně. Pacientům trpícím touto nemocí tak hrozí zvýšené riziko zlomenin. V ČR se jich v současné době léčí asi 600 000. Ohroženy jsou především ženy po menopauze, ale i muži po dovršení 60. roku. Rizikovými faktory jsou kromě genetických dispozic i snížená pohybová aktivita, menopauza před 45. rokem věku ženy, nízká tělesná hmotnost, endokrinní choroby, nedostatečný příjem vápníku, alkoholismus, kouření, užívání kortikoidů, stres a deprese.

Denzitometrie odhalí riziko zlomenin

Významnou roli v diagnostice nemoci hraje prevence. Efektivní metodou je tzv. denzitometrie, která dokáže stanovit hustotu kostní hmoty a odhadnout riziko zlomenin. Na vyšetření denzitometrem ZP MV ČR svým klientům přispívá z fondu prevence. „Naši klienti starší 18 let mohou na toto vyšetření čerpat jednou ročně příspěvek až do výše 500 Kč. Poskytujeme ho v rámci našeho programu Prevence civilizačních onemocnění,“ upřesňuje Hana Kadečková. Denzitometr měří hustotu minerálů v kosti, a to na základě vyhodnocení množství kalcia v kostech. Jde o rychlou, neinvazivní a bezbolestnou metodu, jejíž přesnost se pohybuje od 85 do 99 %.

Zvyšte příjem kalcia a vitaminu D

V případě, že denzitometr odhalí osteoporózu, rozhodně ji nepodceňujte a začněte problém ihned řešit. Hlavním cílem léčby je udržet množství a kvalitu kostní hmoty a snížit tak procento dalších zlomenin. Základním lékem v léčbě i prevenci osteoporózy je kalcium (vápník) doplněné vitaminem D, které napomáhá jeho vstřebávání. Kalcium udržuje optimální kostní hmotu, jeho přírodními zdroji jsou mléčné produkty. Pokud člověk není schopen zajistit dostatečný příjem vápníku ze stravy, měl by ho doplňovat ve formě potravinových doplňků. Léčbu osteoporózy je vhodné dále podpořit speciálními režimovými opatřeními – celkovou úpravou jídelníčku s dostatkem bílkovin, pravidelným pohybem (běh, chůze, skákání, jiná aerobní aktivita) a eliminací rizika pádů v domácím prostředí především u starších osob (protiskluzové podložky, fixace koberců apod.).

 

ZP MV ČR působí na českém trhu nepřetržitě 26 let a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Je držitelkou ocenění Zdravotní pojišťovna roku 2015 a 2016 a mezinárodního titulu Czech Superbrands 2017 a 2018.