24. kongres k sexuální výchově Pardubice 2016

Autor: Redakce | Zpravodaj | 6. 6. 2016

SPOLEČNOST PRO PLÁNOVÁNÍ RODINY A SEXUÁLNÍ VÝCHOVU, Z. S.

SEXUOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PRÁCE UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ

pořádají

ve dnech 13. až 15. října 2016
v pardubickém hotelu Labe

 

pod záštitou

 

primátora statutárního města Pardubic Ing. Martina Charváta
 

 

24. kongres k sexuální výchově

PARDUBICE 2016

 

Problémové okruhy:

  1. Partnerské vztahy, manželství a rodičovství

  2. Reprodukční a sexuální zdraví

  3. Sexuální výchova a rodina

  4. Sexuální výchova a školství

  5. Sexuální výchova a právo

  6. Varia

 

Kongres se bude konat v Konferenčním sále hotelu Labe, v Pardubicích, Masarykovo nám. 2633. Začátek kongresu je plánován
na 13. 10. 2016 ve 13.30 hod., konec na 15. 10. ve 13.00 hod. K  parkování doporučujeme parkovací dům v ul. Karla IV nebo Parkoviště Parking Point, ul. 17. listopadu

Kongres je akreditován MŠMT jako další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro lékaře žádáme o akreditaci ČLK, pro zdravotníky Českou asociaci sester, Profesní odborovou unii zdravotnických pracovníků a Asociaci klinických psychologů (4 kredity denně). Každý účastník obdrží osvědčení o účasti, na žádost osvědčení dle akreditací, každý účastník také může přihlásit referát nebo poster.

Kongresový účastnický poplatek činí 1595,- Kč (59 €)

Pro členy SPRSV, kteří uhradili členské příspěvky za rok 2015 a 2016, pro důchodce a pro studenty činí tento poplatek 1395,- Kč (52 €)

Poplatek je třeba uhradit na účet Společnosti č. 2100367028/2010 (v € 2100367028/8330). Úhrada poplatku opravňuje k účasti na kongresovém jednání, společenském rautu dne 14. října 2016 a k odběru kongresových materiálů včetně sborníku.

Zašlete, prosím, co nejdříve, nejpozději do 20. 9. 2016 (přihlášky k pasivní účasti i později)

1. Přihlášku k účasti (on-line a ve Wordu je na www.planovanirodiny.cz) – přihláška bude e-mailem potvrzena

2. Po potvrzení přihlášky účastnický poplatek na konto 2100367028/2010 (v € na 2100367028/8330).

3. Pokud budete mít příspěvek, tak plný text referátu či posteru pro publikování ve sborníku v elektronické podobě (formáty doc(x) nebo rtf ) je také nutné zaslat do 20. 9. – sborník by měl být k dispozici již na kongresu.

Adresy pro zasílání jsou: e-mail: z.pro@centrum.cz nebo běžná pošta: SPRSV, Argentinská 38, 170 00 Praha 7

Opožděně přihlášeným účastníkům nebo účastníkům, kteří nezaplatí kongresový poplatek, nelze zaručit z kapacitních důvodů účast na kongresovém jednání ani publikování referátu ve sborníku. Organizační výbor si vyhrazuje právo zařadit případně některé referáty jako postery, ke kterým bude organizována diskuse a které budou zařazeny do kongresového sborníku.
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka SPRSV, 606917488