30. schůze Výboru pro zdravotnictví

Autor: eliska | Zpravodaj | 11. 2. 2016

 

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2016

7. volební období

 

POZVÁNKA

na 30. schůzi

výboru pro zdravotnictví,

která se koná

ve středu 17. února 2016

od 9.00 hodin

 

 

v budově Poslanecké sněmovny,

místnost č. 48 „Konírna“, Malostranské náměstí 7/19, Praha 1

 

 

 

  1. Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek – EU /sněmovní tisk 508/

 

Zpravodaj: posl. MUDr. Jaroslav Krákora

Odůvodní: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA

ministr zdravotnictví

 

 

  1. Novela zákona o ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky /sněmovní tisk 272/

 

Zpravodaj: posl. MUDr. Jaroslav Krákora

Odůvodní: posl. Mgr. Radek Vondráček

 

 

 

  1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/

 

Zpravodaj: posl. MUDr. Pavel Antonín

Odůvodní: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví

 

  1. Sdělení předsedy

 

 

 

  1. Různé

 

  • stručná informace Ministerstva zdravotnictví o průběhu příprav zákonů č. 95/2004 Sb. a 96/2004 Sb.

  • stručná informace členů pracovní skupiny VZ pro pražské zdravotnictví (posl. MUDr. D. Kasala, posl. doc. MUDr. B. Svobody, CSc., posl. MUDr. J. Koskuby, posl. Ing. L. Hovorky, posl. MUDr. V. Kaňkovského, prof. MUDr. J. Vymazala, DSc., náměstka pro zdravotní péči MZd a Ing. Radka Lacka, radního pro oblast zdravotnictví a bydlení hlavního města Prahy)

  • stručná informace ministra zdravotnictví k Národní strategii elektronického zdravotnictví (viz. usnesení VZ č. 123 ze dne 3. prosince 2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., v.r.

předseda Výboru pro zdravotnictví