80. výročí založení Kožní kliniky Nemocnice Na Bulovce

Autor: eliska | Zpravodaj | 21. 9. 2017

Praha, 22.9.2017 (Nemocnice Na Bulovce)

„Malý obor největšího orgánu“, tak nějak se mluví o dermatovenerologii v odborných kruzích. Při vědomí obrovské škály, kterou dermatovenerologická disciplína má, působí první polovina tvrzení trošku relativně, zatímco druhá polovina teze je už zcela jasná a neoddiskutovatelná. Kůže je skutečně největší orgán člověka. A že stále přináší mnoho a mnoho témat i pro odborníky, kteří se jí profesně věnují se potvrzuje i při 80. výročí založení Kožní kliniky v Nemocnici Na Bulovce, kde dnes probíhá výroční Konference a zítra na ní navazuje 2. Národní venerologický kongres. Přednášky si připravili přední odborníci z celé České republiky.

Záštitu nad konferencí a kongresem převzali:
MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka Nemocnice Na Bulovce a prof. MUDr. Vladimír Komárek, DrSc., děkan 2. LF UK v Praze.

Garant odborného programu:
Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA, přednostka Dermatovenerologické kliniky Nemocnice Na Bulovce (viz. foto).

Nejen kožní klinika Nemocnice Na Bulovce má své výročí, ale i její přednostka profesorka Jana Hercogová. Je to totiž přesně 30 let, kdy na zdejší kožní kliniku nastoupila. Gratulujeme k osobnímu jubileu a přejeme paní přednostce do dalších let, aby i nadále pod jejím vedením byla klinika pilířem dermatovenerologie v ČR a špičkovým a žádaným místem pro pacienty, stejně tak vyhledávaným pracovištěm pro lékaře a sestry. Klinika má totiž svou budoucnost stále před sebou. Jak řekl děkan 2. LF UK v Praze profesor Vladimír Komárek při svém úvodním slově, skutečná zralost přichází až s devadesátým rokem života.

Ještě jednou gratulujeme kožní klinice k jubileu, děkujeme jejímu celému skvělému týmu za práci a už nyní se těšíme na další setkání, třeba při oslavách zmiňované úplné zralosti.

Dermatovenerologická klinika Nemocnice Na Bulovce DNES:

Kožní klinika je nejlépe vybavenou kožní klinikou v ČR. Může se pochlubit šesti digitálními dermatoskopy, speciálním mikroskopem, cévním laserem a dalším vybavením. Na klinice funguje Škola atopie, což je vzdělávací centrum pro dětské pacienty s atopickým ekzémem a jejich rodiče. Nabízí i další unikátní programy.

Na klinice pracuje 45členný tým, který poskytuje léčebně preventivní péči v celém spektru kožních a pohlavních nemocí pacientům spádové oblasti a je superkonziliárním pracovištěm pro pacienty z celé ČR. Specializuje se na dětskou dermatologii (kožní nemoci u dětí od narození), dermatologickou onkologii (kožní nádory), dermatologickou alergologii a imunologii (pacienty s lupénkou, atopickým ekzémem, nemocní po transplantacích orgánů, pacienty s nespecifickými střevními záněty), kožní choroby z povolání, mykologii (kožní choroby působené plísněmi), lymfologii (mízní otoky končetin), flebologii (nemoci žil), kožní projevy lymeské borreliózy, vitiligo, fototerapii (světloléčbu), korektivní (kosmetickou) dermatologii, dermatochirurgii (operace kožních nemocí). Klinika je regionálním centrem pro venerologii (pohlavně přenášené infekce) pro Prahu 8.

Unikátními programy kliniky jsou:

  • Centrum dětské dermatologie s poradnou pro vrozené vady kůže
  • Centrum lymfologické (s Certifikátem garance kvality České lymfologické společnosti ČLS JEP)
  • Centrum pro biologickou léčbu psoriázy
  • Centrum pro léčbu kožních nádorů, včetně léčby fotodynamickou terapií
  • Centrum pro kožní a pohlavně přenášené infekce (lymeská borelióza na kůži, HPV, HIV)
  • Škola atopie

Na klinice má své sídlo Česká akademie dermatovenerologie, z.s.odborná společnost kožních lékařů, která vydává svůj odborný časopis – Českou dermatovenerologii a každoročně pořádá Evropský den melanomu v ČR. Lékaři kliniky odpovídají dotazy on-line poradny www.bezlupenky.cz.

Další podrobnosti o Kožní klinice Nemocnice Na Bulovce najdete na http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/dermatovenerologicka-klinika/