89 % onkologicky nemocných dětí doprovázejí při hospitalizaci rodiče, na nové dlouhodobé ošetřovné ale nárok nemají

Autor: eliska | Zpravodaj | 31. 5. 2018

Praha, 1. června 2018 (Botticelli) – Ministerstvo práce a sociálních věcí bude od dnešního dne finančně pomáhat lidem, kteří se rozhodnou dlouhodobě pečovat o nemocného příbuzného nebo partnera formou domácí péče. Nárok na novou dávku z nemocenského pojištění tzv. „Dlouhodobé ošetřovné“ lze pobírat až 90 dní od ukončení hospitalizace nemocného, která je jednou z podmínek. Dávka se ale nevztahuje na rodiny, které mají své příbuzné stále hospitalizované. Jejich situace je přitom často problematická, což potvrzují zástupci neziskových organizací. Právě na „dobrosrdečnost“ nemocnice nebo podporu nadačních fondů se rodiny hospitalizovaných často musí spolehnout.

Náklady se pohybují v desítkách tisíc měsíčně

Možnost získat Dlouhodobé ošetřovné začíná platit od 1. června 2018. Nová dávka prodloužila dobu, po kterou lze dávku ošetřovného pobírat a rozšířila okruh pečujících osob, kromě přímých příbuzných sem spadají i manžel, dlouhodobý partner i vzdálenější příbuzní – strýc, snacha, tchýně nebo například bratranec. Podmínky pro přiznání dávky ale požadují, aby péče o nemocného trvala alespoň 30 dní a předcházela jí nejméně 7denní hospitalizace. Mnoho rodin ale potřebuje pomoci již v době hospitalizace nemocného.

Z naší zkušenosti s dlouhodobě nemocnými dětmi víme, že 89 % rodičů své dítě v nemocnici doprovází. S tím se pojí téměř okamžité přerušení zaměstnání a pokles příjmů. Průměrně domácnost během léčby přichází o 8 600 Kč měsíčně a navíc se objevují i nové výdaje související s léčbou. Ty se pohybují okolo 6 400 Kč měsíčně. Rodina se tak téměř ze dne na den ocitne ve složité finanční situaci,“ vysvětluje ředitelka nadace Dobrý anděl, Šárka Procházková s doplněním, že nadstandartní náklady způsobuje například častá doprava do nemocnice, doplatky léků a nízkobakteriální stravy, nebo nákupy desinfekčních prostředků. Se získáním prostředků na tyto náklady právě Dobrý anděl nemocným a jejich rodinám pomáhá.

Měsíc bydlení na ubytovně vyjde na 3 až 9 tisíc korun

Rodiče, kteří se rozhodnou své dítě v nemocnici doprovázet, nejen, že nemají na dávku dlouhodobého ošetřovného nárok, nemají ani jistotu, že jim možnost ubytování v nemocnici zajistí pojišťovna. Nárok na bydlení v nemocnici mají pouze rodiče dětí mladších 6 let. Rodiče těch, kterým už je 6 a více se musejí spolehnout na posudek lékaře a rozhodnutí pojišťovny. „Přítomnost a podpora rodiče v době hospitalizace dítěte má velmi pozitivní vliv na spolupráci dítěte při léčbě, jeho pohodu i průběh léčby samotné, to potvrzují i lékaři,“ říká ředitel Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda Marek Šedivý. Fond staví domy pro rodiny dlouhodobě nemocných přímo v areálech nemocnic. Po celém světě je Domů Ronalda McDonalda už 365, stavba toho českého se zatím připravuje. „V zařízeních, která u nemocnic budujeme, mají rodiče možnost dlouhodobého ubytování rodinného typu. K dispozici jim je například i kuchyně nebo prádelna. Ubytování je bezplatné a v pokoji může pobývat nejen jeden z rodičů, ale například i sourozenec, nebo občasné návštěvy. Schválení takového domu ale nebývá snadné pro nás ani nemocnici samotnou,“ dodává Šedivý.

Nemocné dítě? Starost o zdraví, finance i domácnost

Svoji zkušenost s hledáním pomoci při úhradě nákladů spojených s léčbou i ubytováním v nemocnici má i Veronika Vlková. Její dcera poprvé onemocněla v září 2016. „Pro rodiče je taková zpráva jednoduše šokující, na to se připravit nelze. Jakmile s ní ale začnete pracovat, objevují se nejen starosti o zdraví dítěte, ale i praktické problémy s prací a domácností,“ popisuje matka dnes třináctileté Zuzany. I ona, stejně jako většina rodičů, se rozhodla svoji dceru v době hospitalizace doprovázet a podporovat přímo v nemocnici. Uvolnit se tak musela nejen z práce, ale i z péče o domácnost, manžela a mladšího syna – následující měsíce strávila na nemocniční ubytovně. Rodině Vlkových nakonec pomohly obě výše zmíněné nadace. Dobrý anděl se získáním prostředků na náklady spojené s léčbou, Dům Ronalda McDonalda uhradil náklady za pobyt Zuzaniny matky na nemocniční ubytovně.

Pomoc doporučují lékaři. Přesto se část pacientů obává o pomoc požádat

Rodinám, doporučují finanční i psychologickou pomoc lékaři i další zdravotnický personál. Přesto někdy převládne stud a ostych a rodiny i jednotlivci se tak snadno dostávají do finančních problémů. „Na počátku onemocnění si rodiny neumí představit, jak velká finanční zátěž je čeká. Obzvlášť pro dospělé pacienty je složitější o pomoc požádat,“ vysvětluje Šárka Procházková z organizace Dobrý anděl důvody, proč pacienti a jejich příbuzní o pomoc neziskových organizací nežádají včas. Její slova potvrzuje i ředitelka nadace Pink Bubble, Martina Šmuková: „Říct si o pomoc neziskové organizace je pro mnoho nemocných velmi náročné. Předpokládají, že vše zvládnou, léčba bude krátká a brzy se postaví na nohy, případně je dostatečně zajistí příbuzní, pojišťovna nebo stát. Ne vždy je tomu ale tak. Setkali jsme se i s případy, kdy rodina nemocného zažádala o pomoc až v situaci, kdy jim hrozila exekuce.