Aesculap akademie proškolila za 15 let přes 110 tisíc českých zdravotníků

Autor: eliska | Zpravodaj | 14. 6. 2017

Aesculap Akademie působí ve 40 zemích světa. V Česku slaví 15 let.

Praha, 15. června 2017

Nestátní vzdělávací organizace ve zdravotnictví Aesculap Akademie (AAK) slaví 15. výročí fungování v Česku. Během této doby se jí podařilo vyškolit více než 110 000 zdravotníků na 3 200 pořádaných workshopech, seminářích a školeních. „Začínali jsme ve skromných podmínkách ve dvou lidech. Během 15 let se náš tým skoro pětkrát zvětšil, máme tři moderní školící centra v Praze, Hradci Králové a Olomouci a ročně pořádáme přes 200 vzdělávacích akcí. Nejvíce nás ale těší pozitivní reference od samotných zdravotníků, které potvrzují, že jdeme správným směrem a naše práce dává smysl,“ říká Jiří Lukeš, člen vedení Skupiny B. Braun.

Aesculap Akademie jako součást světové špičky

Aesculap Akademie v České republice vznikla v roce 2002 jako součást jedné z předních světových vzdělávacích institucí působících ve 40 zemích světa. Slovenská odnož byla založena o 4 roky později. Kolébkou a ústředím Aesculap Akademie je Aesculapium v německém Tuttlingenu, kde v roce 1995 vznikla myšlenka šíření vědomostí a mezioborového dialogu na základě stále rostoucí poptávky po širší a dokonalejší odborné přípravě zdravotníků. Zatímco v roce 2002 uspořádala AAK 16 kurzů s 327 účastníky, v roce 2016 to bylo už 238 akcí s 6 138 proškolenými zdravotníky. Česká AAK se tak octila na světové špičce. Jen pro ilustraci: v Česku bylo uspořádáno více kurzů než ve všech ostatních státech Evropy mimo Německa a o polovinu více než v USA. „Rostoucí zájem o kurzy nás těší ,ale pořád stojí kvalita nad kvantitou. I proto jsem rád, že jsme letos v březnu dostali ocenění v konkurenci všech ostatních zemí světa „Winner 2017 – Best course concept“ za jedinečné simulační kurzy v intenzivní péči a zároveň s Velkou Británii i certifikát: „Winner 2017 – Strategy 2020 Best in practice“, kdy za ČR byly oceněny edukační aktivity v Pavilonu B. Braun Dialog,“ komentuje výsledky AAK její manažer Martin Kalina. V dlouhodobém globálním hodnocení se česká pobočka AAK umísťuje v kategorii "Best in Class" na druhém místě těsně za Německem ze všech 40 zemí.

Obrovský zájem o simulační medicínu

První školicí centrum AAK vzniklo v roce 2008 v Hradci Králové v areálu fakultní nemocnice. To poslední pak na jaře 2016 při Lékařské fakultě UP v Olomouci. Nejvíce se ale mluví o budově
B. Braun Dialog na pražské Bulovce. Tamní vzdělávací středisko je srdcem i mozkem AAK.
Prostorám se čtyřmi školicími místnostmi vévodí centrum simulační medicíny s modelem umělého člověka poslední generace za 3 miliony korun přezdívaného Karel, kterému proudí v žilách červená tekutina, umí se potit, kašlat, bije mu srdce a také například dýchá a mluví. Kurzů, při kterých si zdravotníci mohli na simulovaném pacientovi bezpečně vyzkoušet různé krizové stavy, jsme za dva roky připravili více než 70. Letos v dubnu jsme přivítali již pětistého účastníka. Všechny simulované situace, které jsou součástí kurzu, máme vždy připraveny tak, aby co nejvíce odpovídaly praxi. Samotné cvičení se nahrává na tři kamery a každý účastník má přenosný mikrofon. Síla této vzdělávací metody především spočívá v poskytnutí zpětné vazby prostřednictvím nahraného videa, které probíhá pod vedeném zkušeného lektora,” komentuje cenu odborný garant simulačních kurzů Tomáš Kovrzek.

Hlad po simulační medicíně, kdy se lékaři učí novým dovednostem, kooperaci v týmu a upevňují si automatické reakce bez jakéhokoliv rizika pro pacienty je velký. Zásadní význam těchto kurzů potvrzují i samotní účastníci. „Děkuji za skvělou akci. Rozhodně pro měla byla velkým přínosem. Určitě můžu Aesculap Akademii doporučit,“ řekla po kurzu krizových stavů v dětské intenzivní péči dětská sestra z Thomayerovy nemocnice v Praze Mgr. Adéla Drmotová.

Kurzy pro mladé lékaře, zkušené odborníky i mediky

Vedle simulační medicíny zabývající se především ošetřovatelstvím a intenzivní péčí, vzdělává AAK zdravotníky také v chirurgických oborech, nefrologii, hygieně. Vedle kurzů v těchto praktických oblastech se věnuje také pořádání konferencí a workshopů například na téma právo a medicína nebo zvládání pacientů vykazující násilné chování. „Spektrum našich kurzů je velice barevné. A stejně tak pestré je spektrum účastníků. Jsou jimi zdravotní sestry, mladí lékaři, zkušení specialisté a od října 2016 nově i medici z 1. Lékařské fakulty UK, které v rámci nepovinného předmětu učíme praktické ovládání moderních zdravotnických přístrojů,“ vysvětluje odborný garant vzdělávání v chirurgických oborech Tomáš Hrouda. Kurzy jsou zaměřeny hlavně na praxi a dokládají to i čísla: za rok se při laparoskopických kurzech použije 144 titanových klipů, na kurzech pro mladé traumatology se provrtá 90 umělých kostí, chirurgové ročně “vyšijí” stehy v celkové délce 1 km, spotřebuje se také 700 injekčních stříkaček, 150 infuzních setů nebo 250 intravenózních kanyl.

Zahraniční spolupráce, nová Vědecká rada a budoucnost

V české Aesculap Akademii funguje velmi dobře také spolupráce se zahraničními partnery. Během 15 let existence se různých akcí v ČR zúčastnilo 48 zemí světa ze 6 kontinentů. „Nejintenzivnější je samozřejmě spolupráce v rámci zemí Evropy a v rámci zemí, kde fungují naše partnerské organizace. Měli jsme u nás ale i zdravotníky z Libye nebo Bahrajnu. Sdílení zkušeností považujeme za zásadní,“ doplňuje odborný garant Tomáš Kovrzek. Čeští zdravotníci naopak využívají také nabídky mezinárodních kurzů v rámci sítě vzdělávacích center Aesculap Akademie po celém světě.

Každé dva roky se také pravidelně kompletně mění složení nejvyššího orgánu AAK tzv. Vědecká rada. Členy rady se pravidelně stávající špičkoví experti z České republiky a Slovenska, kteří svůj obor posouvají dopředu, ať už praktickou činností nebo vědeckou prací. Vědecká rada je především garantem kvality jednotlivých kurzů a také odborným orgánem, který pomáhá určovat směr, kam akademie při rozvoji svých aktivit kráčí. Letos bylo zvoleno 36 nových členů Vědecké rady. Je mezi nimi celá řada zvučných jmen napříč medicínskými obory. „Aesculap Akademie svými aktivitami jedinečně naplňuje filosofii koncernu B. Braun „Sharing expertise“. Je to skutečné sdílení opravdových a konkrétních zkušeností, které zlepšuje know how zdravotníků s cílem zajistit lepší péči pro pacienty. I proto jsme letos posunuli samostatný slogan akademie o krok dál. Sloganem budoucnosti je nově Dialog – Dedicated To Life, tedy Dialog pro život,“ uzavírá manažer Aesculap Akademie Martin Kalina.

Spolupracující země

Německo, Rakousko, Itálie, Ruská federace, Polsko, Chorvatsko, Francie, Japonsko, Filipíny, Čína, Thajsko, Austrálie, USA, Bulharsko, Slovinsko, Mexiko, Španělsko, Maďarsko, Finsko, Nizozemí, UK, Norsko, Slovensko, Irsko, Estonsko, Lotyšsko, Dánsko, Katar, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko, Jižní Afrika, Litva, Srbsko, Irák, Ukrajina, Brazílie, Malajsie, Belgie, Nový Zéland, Bosna a Hercegovina, Bahrajn, Saudská Arábie, Turecko, Island, Indie, Malta, Lybie.

Ceny aesculap akademie

Aesculap Akademie zajišťuje nejen edukaci zdravotníků, ale usiluje také o jejich odborný rozvoj. Proto se vedení Aesculap Akademie rozhodlo na základě podnětů členů Vědecké rady udělovat cenu Aesculap Akademie za mimořádný přínos v oblasti vzdělávání ve zdravotnictví (literární nebo etický počin, mimořádný projekt apod.). V kategorii Lékaři toto ocenění převzal
Prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc. působící v Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN, a to za celoživotní přínos v oblasti diagnostiky a léčby poruch vnitřního prostředí
a kritických stavů. A v kategorii Nelékařské obory byla oceněna Mgr. Markéta Koutná z pražské KARIM VFN za mimořádný literární počin – publikaci Manuál hojení ran v intenzivní péči.

Spolupracující země

Německo, Rakousko, Itálie, Ruská federace, Polsko, Chorvatsko, Francie, Japonsko, Filipíny, Čína, Thajsko, Austrálie, USA, Bulharsko, Slovinsko, Mexiko, Španělsko, Maďarsko, Finsko, Nizozemí, UK, Norsko, Slovensko, Irsko, Estonsko, Lotyšsko, Dánsko, Katar, Rumunsko, Švédsko, Švýcarsko, Jižní Afrika, Litva, Srbsko, Irák, Ukrajina, Brazílie, Malajsie, Belgie, Nový Zéland,
Bosna a Hercegovina, Bahrajn, Saudská Arábie, Turecko, Island, Indie, Malta, Lybie.

Nové složení Vědeckých rad pro ČR a Slovensko

VĚDECKÁ RADA AESCULAP AKADEMIE pro období 07/2017 – 06/2019
Česká republika

Člen Vědecké rady Aesculap Akademie Česká republika 2017-2019

Katedra/subkatedra

Pracoviště

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

Chirurgie

Fakultní nemocnice Brno

doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.

Miniinvazivní chirurgie

Thomayerova nemocnice, Praha

prof. MUDr. Martin Sameš, CSc.

Neurochirurgie

Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice
Ústí nad Labem, o.z.

doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

Traumatologie

Fakultní nemocnice Olomouc ®

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

Intenzivní péče
a anesteziologie

Fakultní nemocnice v Motole

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

Urologie

Fakultní nemocnice Ostrava

prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

Nefrologie

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Roman Kantor

Nefrologie

B. Braun Avitum, Dialyzační středisko Český Těšín
a Třinec

MUDr. Ivan Novák

Akutní eliminační metody

Fakultní nemocnice Plzeň

MUDr. František Novák, Ph.D.

Klinická výživa

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA

Farmacie

Masarykův onkologický ústav, Brno

MUDr. Lenka Hobzová

Hygiena a epidemiologie

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Mgr. Ivana Kupečková, MBA

Česká asociace sester

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Mgr. Iva Otradovcová

Ošetřovatelská péče

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha

Mgr. Kateřina Lisová

Ošetřovatelská intenzivní péče

Fakultní nemocnice v Motole

doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D.

Česká společnost pro zdravotnickou techniku

Česká společnost pro zdravotnickou techniku

 

 

VĚDECKÁ RADA AESCULAP AKADEMIE pro období 07/2017 – 06/2019 Slovenská republika

Člen Vědecké rady Aesculap Akademie Slovenská republika 2017-2019

Katedra/Subkatedra

Pracoviště

prof. MUDr. Jozef Radoňak, CSc., MPH

Chirurgie

Univerzitná nemocnica
L. Pasteura Košice

Doc. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD.

Spinální chirurgie

Univerzitná nemocnica Martin

prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.

Onkologická břišní chirurgie

Národný onkologický ústav, Bratislava

doc. MUDr. Juraj Váňa, PhD.

Břišní chirurgie, bariatrická chirurgie

Fakultná nemocnica
s poliklinikou Žilina

prof. MUDr. Ľudovít Laca, PhD.

Chirurgie jater

Univerzitná nemocnica Martin

MUDr. Róbert Illéš

Neurochirurgie

Univerzitná nemocnica Bratislava

Doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Ortopedie

Univerzitná nemocnica Bratislava

MUDr. Jaroslav Mikula

Intenzivní péče a anesteziologie

Národný onkologický ústav, Bratislava

Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA

Urologie

Univerzitná nemocnica Bratislava

prim. MUDr. Peter Kaščák, PhD.

Gynekologie

Fakultná nemocnica Trenčín

prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.

Nefrologie

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

MUDr. Monika Alaxinová, CSc.

Nefrologie

B. Braun Avitum s.r.o.

prim. MUDr. Dagmar Bodáková, MBA

Oblast akutní dialýzy

Svet zdravia, a.s., Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s.

MUDr. Ľubica Finďová, PhD.

Oblast chronické dialýzy

NOVAMED, spol. s r.o., Dialyzačné centrum Banská Bystrica

prof. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.

Pediatrie

Detská fakultná nemocnica
s poliklinikou Bratislava

MUDr. Juraj Krivuš

Klinická výživa

Univerzitná nemocnica Martin

PharmDr. Vasil Šatnik, PhD.

Farmacie

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Banská Bystrica

RNDr. Jana Boledovičová, PhD., MPH

Hygiena a epidemiologie

Detská fakultná nemocnice
s poliklinikou Bratislava

PhDr. Monika Matošová

Ošetřovatelská péče

Fakultná nemocnica
s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

 

 

Více o B. Braun

Koncern B. Braun působí na celosvětovém trhu přes 175 let a dnes patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na světě. Hlavní sídlo je v německém Melsungenu, pobočky má v 62 zemích světa. Skupinu B. Braun CZ/SK tvoří B. Braun Medical (dodavatel zdravotnických prostředků), B. Braun Avitum (provozovatel dialyzačních středisek 21 v ČR, 15 na Slovensku a odborných ambulancí) a Aesculap Akademie (mezinárodní vzdělávací instituce). Skupina B. Braun v České a Slovenské republice působí od roku 1993 a zaměstnává více než 600 lidí. Charitativní projekt B. Braun pro život podporuje vybrané neziskové organizace i jednotlivce. Patronem projektu je český paralympionik David Drahonínský.

 

Kontakt na Skupinu B. Braun CZ/SK

Lucie Kocourková | tisková mluvčí

Tel. +420-271 091 313 | Mobil +420-602 167 024 | lucie.kocourkova@bbraun.com