Akademie zdraví naučí seniory, jak být aktivním partnerem péče o své zdraví

Autor: Redakce | Zpravodaj | 26. 8. 2018

Praha, 27. srpna 2018 (GSK)

Společnost GSK a nezisková organizace Elpida zvou zájemce z řad seniorů na Akademii zdraví. Projekt s výrazným preventivním charakterem navazuje na dlouhodobé vzdělávací aktivity Elpidy a klade důraz na aktuální a pro starší populaci prakticky využitelná témata. Letos poprvé je série přednášek připravena jako ucelený celoroční program a za pár dní začne jeho podzimní část.

Ani výrazné pokroky v medicíně zatím nemohou změnit fakt, že se s vyšším věkem pojí zdravotní komplikace. Některým se dá vyhnout jen stěží, jiné nás ale často trápí zbytečně, protože jim dokážeme předcházet nebo je účinně léčit. Základem je ovšem včasné odhalení problému a jeho posouzení. „Mezi lidmi je silně zakořeněný názor, že nejrůznější bolesti, výpadky paměti a podobně k vyššímu věku jednoduše patří a není potřeba se jimi znepokojovat. To ale není příliš zodpovědné, protože řada vážných onemocnění a poruch začíná nenápadně a bez odborné péče dokáže zvlášť lidi v pokročilé fázi života velmi potrápit,“ uvedl Jan Bartoš, vedoucí Centra Elpida. Tento přístup k péči o vlastní zdraví a kondici má pomoci změnit právě Akademie zdraví, která seniorům umožní lépe poznat fungování organismu v pokročilejším věku a rozlišovat mezi banalitami a potížemi, které mohou výrazně ovlivnit kvalitu jejich života.

Pro její podzimní část připravili organizátoři z Elpidy a GSK cyklus devíti přednášek věnujících se různým oblastem zdraví, které se bezprostředně dotýkají lidí ve věku 65+ a reflektují jejich potřeby. „Byli jsme upozorněni na prevenci a možnosti diagnostiky, o kterých většina z nás zatím vůbec neslyšela,“ pochvaloval si na jaře jeden z účastníků Oldřich Handl a jeho kolegyně Zdenka Fraňková doplnila: „Setkání s paní doktorkou mě naučilo více si všímat sama sebe, ale také si uvědomit, že zapomínat je v mém věku normální.“ Organizátoři věří, že se stejně pozitivními ohlasy se setkají i programy připravené od 10. září.

V následujících měsících se senioři seznámí například s Alzheimerovou chorobou, chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), ale také se naučí správně komunikovat s lékaři nebo bránit svá pacientská práva. „Jsme přesvědčeni, že je pro seniory potřeba vytvářet příznivé podmínky, podporovat je v nezávislosti na sociálním systému a také edukovat, aby se co nejdéle udrželi v dobré fyzické a duševní kondici, čemuž odpovídá i výběr jednotlivých témat Akademie zdraví,“ vysvětlila Emmanuelle Boishardy, generální ředitelka sekce Pharmaceuticals GSK Česká republika.

Čtvrtina obyvatel hlavního města, kde se projekt odehrává, je starší 65 let, a toto číslo se neustále zvyšuje. Přesto se o stáří příliš nemluví, nebo jen v negativních souvislostech. Elpida se snaží tento pohled změnit a vytvářet příznivější podmínky a lepší budoucnost pro současné i budoucí generace seniorů. „Témata zdravotní gramotnosti a aktivního přístupu ke zdraví by proto na podzim měla být součástí i našeho Old’s Cool festivalu,“ poznamenává Jan Bartoš z Centra Elpida.

Přednášky jsou určeny široké veřejnosti, nejen klientům Elpidy. Kapacity jsou dostatečné, díky čemuž je možné se dostavit i bez předchozího ohlášení. Vzhledem k interaktivnímu zapojení účastníků jsou ale preferovány menší skupinky a rezervace na webu Centra Elpida, případně telefonicky na čísle 272 701 335. V roli přednášejících se střídají lékařští poradci GSK s lékaři či zástupci pacientských organizací, se kterými společnost dlouhodobě spolupracuje. Součástí Akademie zdraví je rovněž individuální poradna Prevence demence, která je stejně jako všechny přednášky zdarma.

Společnost GSK spolupracuje s Elpidou dlouhodobě, a dokonce stála u zrodu samotné organizace. V roce 2002 společně založili Nadační fond Elpida, který měl za cíl pomáhat seniorům. Ten se v roce 2009 přeměnil na Nadační fond GSK a od roku 2016 je charitativní činnost GSK realizována prostřednictvím GSK fondu (www.gskfond.cz).

 

Program podzimní části Akademie zdraví:

  • 10. 9. 2018 Co ne(víme) o spánku
  • 17. 9. 2018 Komunikace s lékaři a práva pacientů
  • 20. 9. 2018 Měření spirometrie; astma/CHOPN – individuální poradna
  • 25. 9. 2018 Jak se bránit demenci? Jednoznačně prevencí! Testování paměti zdarma
  • 25. 9. 2018 Nebojte se Alzheimera
  • říjen 2018 Užívání léků; práva pacientů a geriatrie
  • 12. 11. 2018 Stres a jeho zvládání
  • 21. 11. 2018 Pacienti a lékaři aneb Abychom si rozuměli
  • 10. 12. 2018 Alzheimerova choroba není jen běžné zapomínání