Aptorum Group vyvíjí lék určený k léčbě obezity

Autor: Redakce | Zpravodaj | 10. 9. 2019

New York 9. září 2019 (PROTEXT/BusinessWire) – Aptorum Group oznamuje vývoj mikrobiomového kandidáta na lék určený k léčbě obezity a znovu nasazených kandidátů na léky určené k léčbě neuroblastomu.

Společnost Aptorum Group Limited (burzovní index Nasdaq: APM) (“Aptorum Group”), biofarmaceutická společnost zaměřená na vývoj nových léčivých přípravků pro řešení celosvětově nenaplněných lékařských potřeb, oznamuje vývoj dvou předklinických kandidátů na léky zaměřené na léčbu obezity a neuroblastomu.

O přípravku CLS-1: Léčba obezity pomocí modulace chemické signalizace související se střevní mikrobiální flórou

V rámci nedávno uvedené platformy pro modulaci mikrobiální flóry, kterou provozuje společnost Claves Life Sciences Limited, plně vlastněná dceřiná společnost firmy Aptorum Group, jsme zahájili předklinický vývoj makromolekulárního kandidáta na lék CLS-1 určený k léčbě obezity. CLS-1 prochází předběžnou optimalizací. Očekává se, že v roce 2020 postoupí do fáze umožňující IND.

Prevalence obezity celosvětově stále stoupá. V současné době však pro tento stav neexistuje žádná optimální terapie1. U většiny obézních pacientů mají obvyklé lékařské terapie (tj. strava, cvičení a poradenství v oblasti chování) dlouhodobě vysokou míru selhání2. Věříme, že současná farmakoterapie má omezenou účinnost a je spojena s vážnými bezpečnostními otázkami, což vytváří pro přípravek CLS-1 obrovskou příležitost na trhu.

Je známo, že chemická signalizace střevní mikrobiální flóry je jednou z hlavních příčin obezity1. CLS-1 je perorálně podávaná neabsorbovatelná makromolekula, která moduluje metabolit vylučovaný střevní mikrobiální flórou s vysokou afinitou a specificitou. Jsme přesvědčeni, že absorpci tohoto konkrétního metabolitu, který je spojen s obezitou, lze tímto způsobem potlačit.

Společnost Aptorum Group sleduje také dvě další indikace založené na modulaci chemické signalizace na bázi mikrobiální flóry zahrnující technologii výše uvedených velkých molekul, kterou považujeme za vysoce škálovatelnou, a doufáme, že včas vydáme další oznámení týkající se našeho úsilí.

O přípravku SACT-1: Znovu nasazení kandidáti na léky pro léčbu neuroblastomu

V rámci nedávno uvedené platformy pro objevování léčivých přípravků Smart-ACTTM provozované naší plně vlastněnou dceřinou společností Smart Pharma Group, dokončila společnost Aptorum Group výpočetní screening přibližně 1 615 léků uváděných na trh proti 3 terapeutickým cílovým proteinům. Účelem bylo potenciální vyřešení špatné prognózy neuroblastomu, tj. vzácného typu dětské rakoviny, která vzniká v určitých typech nervové tkáně, nejčastěji v nadledvinách, a také v páteři, hrudníku, břiše nebo krku, zejména u dětí3. Podle pozorování společnosti American Cancer Society4 je při tomto stavu u této vysoce rizikové skupiny míra přežití pěti let přibližně 40-50 %. Společnost Aptorum Group identifikovala řadu znovu nasazených kandidátů a přistoupila k jejich vyhodnocení na zvířecích modelech a na modelech na buněčném základě za účelem ověření použití kandidátů pro takovou novou indikaci a jejich potenciální účinnosti.

Společnost Aptorum Group dále sleduje dvě další indikace v rámci platformy Smart-ACTTM pro objevování léků, a doufá, že včas vydá další informace týkající se našeho výzkumu.

O společnosti Aptorum Group Limited

Aptorum Group Limited (burzovní index Nasdaq: APM) je farmaceutická společnost, která vyvíjí a uvádí na trh nové léčivé přípravky pro řešení neuspokojených lékařských potřeb. Společnost Aptorum Group Limited realizuje terapeutické projekty v oborech neurologie, infekčních chorob, gastroenterologie, onkologie a dalších.

Další informace o společnosti Aptorum Group najdete na adrese www.aptorumgroup.com.