Asi 60 procent uživatelů drog loni nezahájilo léčbu poprvé

Autor: Redakce | Zpravodaj | 8. 8. 2018

Praha 9. srpna (ČTK) – Asi 60 procent uživatelů drog loni nezahájilo léčbu poprvé. V posledních letech roste věk těch, kteří do léčby nastupují. V roce 2015 byl průměrně 34,6 roku, loni už 36,1 roku. Vyplývá to ze zprávy Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2017, který využívá data z Národního registru uživatelů drog. Loni ho vyplnilo asi 120 léčebných programů, v roce 2016 to bylo 331. Léčilo se v nich 8647 mužů a žen.

Třetina léčených byli alkoholici, po čtyřech procentech uživatelé tabáku a patologičtí hráči, ostatní užívali nelegální drogy. Nejčastější z nich byla stimulancia, zejména pervitin, následovaly konopné látky a opiáty, nejvíc heroin.

“Stejně jako v předchozích letech zaznamenáváme v populaci léčených uživatelů drog postupné navyšování průměrného věku,” uvádí statistici už ve zprávě z roku 2016. V roce 2015 byl průměrně 34,6 roku, u mužů 35,9 roku a u žen 34,4 roku. Poprvé nastoupili do léčby průměrně muži v 32,7 letech, ženy v 31 letech.

Loni byl průměrný věk z hlášených programů 36,1 roku. U mužů to bylo 36,5 roku a u žen 35,3 roku. Ti, kdo se začínají léčit poprvé, měli průměrně necelých 34 let. Žen byla mezi léčenými v roce 2017 třetina, mezi prvožadateli o léčbu 34 procent. Stejný podíl byl už před dvěma lety. V mladších věkových skupinách byl podíl žen vyšší, nejvyšší mezi patnácti- až devatenáctiletými.

U pijáků alkoholu byl průměrný věk 44,2 roku, závislých na tabáku 34 roků a u patologických hráčů 34,8 roku. U ostatních drog to bylo průměrně 31,1 roku, pervitin užívali průměrně třicetiletí, opioidy šestatřicetiletí a konopí šestadvacetiletí.

Mezi alkoholiky bylo 32 procent žen, mezi uživateli tabáku 39 procent a mezi patologickými hráči sedm procent. Mezi uživateli nelegálních drog jich bylo asi 34 procent, mezi prvožadateli 36 procent. Naopak hypnotika a sedativa užívala více než polovina žen.

Injekčně si aplikovali drogy zejména uživatelé pervitinu a opioidů, bylo jich přibližně dvě třetiny. Třetina pervitin šňupala, ústy užívala opioidy necelá čtvrtina. Zkušenost se sdíleném injekčních jehel měla v posledním roce necelá desetina narkomanů, 18 procent někdy v minulosti.

Sdílením jehel riskují nakažení žloutenkou nebo HIV. V roce 2016 tvořili injekční uživatelé 60 procent nových případů žloutenky typu C, u typu A asi 15 procent a B asi 12 procent. U infekce HIV převažuje přenos sexuální cestou, nákaza injekcí byla předloni zjištěna jen u sedmi lidí. Od roku 1985 je to asi 3,6 procenta všech nakažených.

Průměrný věk léčených uživatelů drog:

Ženy Ženy-poprvé Muži Muži-poprvé Celkem
2017 35,5 33,3 36,5 34,5 36,1
2015 35,9 31,0 35,9 32,7 34,6

zdroj: ÚZIS

van snm