Brno hostí největší lékařskou akci v ČR, XXV. výroční sjezd České kardiologické společnosti

Autor: eliska | Zpravodaj | 4. 5. 2017

Praha, 5. května 2017 – Kongresu, který se koná od 7. do 10. května 2017 v Areálu Veletrhy Brno a.s., se účastní kolem 3 500 lékařů a zástupců ostatních zdravotnických profesí z České republiky i zahraničí. Za čtyři dny by na něm mělo zaznít více než 640 přednášek z nejrůznějších oblastí kardiologie.

Program této mimořádné medicínské události akcentuje přítomnost evropských i amerických odborníků a stává se tak dialogem evropské a světové kardiologie. „Česká kardiologie patří mezi nejlepší na světě, neztrácí se mezi ostatními, naopak je nositelkou inovativních postupů a léčebných přístupů. Do Brna se sjely kapacity nejen z oblasti kardiologie, ale i neurologie, specialisté na zobrazovací techniky
a intervenční radiologii. To je zcela zásadní, neboť interdisciplinární řešení zvyšuje perspektivu pacientů s akutními cévními mozkovými příhodami a dalšími kardiovaskulárními onemocněními
,“ vysvětluje prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., předseda České kardiologické společnosti a přednosta I. Interní a kardiologické kliniky FN v Olomouci.

Mezi klíčové oblasti, kterým se účastníci sjezdu věnují, patří mimo jiné nové léčebné metody snižování LDL cholesterolu v krvi, inovativní léčba při akutním srdečním selhání, spolupráce lékařů při léčbě diabetu a kardiovaskulárních nemocí či přístup k pacientům s vysokou mírou rizika kardioembolizačních mozkových příhod. „Za velmi důležitý moment sjezdu považuji sekce PRO a PROTI, protože jako v jiných vědních oborech, i v medicíně existují různé úhly pohledu na tutéž problematiku,“ upozorňuje profesor Táborský a doplňuje: „Ty je třeba diskutovat, vést dialog, dojít k řešení a to uvést do praxe.“

Letošní kongres věnuje velkou pozornost i nelékařským pracovníkům v kardiologii, a to nejen sestrám, ale i technickým profesím. Samostatnou sekcí se speciálním programem je vzdělávání mladých kardiologů v předatestační přípravě. V rámci kongresu vycházejí čtyři významné odborné publikace i plně elektronická podoba sjezdových novin a prezentace odborných přednášek. Více informací na www.cks.cz.

 

 

Kontakt pro média:

Regina Rothová

AMI Communications

E-mail: regina.rothova@amic.cz

Tel.: +420 724 012 616