Celiakie – 5 nejčastějších chyb, které se vám nemusí vyplatit

Autor: Redakce | Doporučené články | 8. 1. 2021

 

V současné době je diagnostikováno nejvýše 15 % z celkového počtu nemocných. Odhalení celiakie a vymizení potíží nasazením přísné bezlepkové diety nebývá pouze v rukou lékaře. Do hry totiž může vstoupit nedostatek informací a někdy dokonce i neukázněnost pacienta. Jaké bývají nejčastější chyby a jaké mohou mít následky?

 

  • 1. Před prvním testem držet bezlepkovou dietu.

Prvotní, ale velmi častá chyba u lidí, kteří mají podezření na toto onemocnění a nejsou ještě diagnostikováni. Nasadí si bezlepkovou dietu, pak je lékař pošle na testy, ale oni v obavě, aby se problémy nevrátily, lepek znovu do své stravy nenasadí. To je velká chyba. V žádném případě se nesmí dodržovat bezlepková dieta před vyšetřením na nesnášenlivost lepku-celiakii! Výsledky vyšetření by mohly být zkreslené, protože testy odhalují protilátky, které tělo vytváří jako součást nepatřičné imunitní odpovědi na bílkoviny ve stravě, které se nachází v pšenici, žitě a ječmeni (gluten a gliadin). Pokud testovaný několik týdnů před testováním nekonzumuje lepek, pak mohou být testy negativní. Pokud celiakie není diagnostikována, kolující protilátky v krvi poškozují řadu orgánů, nejen tenké střevo, ale i ledviny, játra, štítnou žlázu a vedou k dalším poruchám.

 

  • 2. Domnívat se, že celiakie je nemoc dětí a po padesátce se už neobjevuje.

Celiakie je stále častěji diagnostikována i u starších osob. Podle odborných zdrojů se dokonce pětina onemocnění může objevit až po 60. roce života U jedinců s genetickou predispozicí pro celiakii se nemoc může rozvinout kdykoliv, i když konzumovali potraviny s lepkem dlouhá léta bez jakýchkoliv potíží. Obtíže se zažíváním mohou být přičítány věku nebo užívání většího množství léků. Podvýživa způsobená neléčenou celiakií může způsobit další zdravotní potíže. Pokud zůstane pacient bez léčby, může to pro něj znamenat závažné zdravotní riziko, včetně osteoporózy a neuropatie (poškození nervů), anémie, deprese, bolestí břicha, průjmů či celkového neprospívání.

 

  • 3. Okamžitě nasadit dietu při pozitivním krevním testu.

To by byla hrubá chyba. Ne každý pozitivní výsledek sérologického vyšetření krve znamená celiakii, některé formy celiakie lze diagnostikovat pouze kombinací sérologie a histologie viz www.labtestsonline.cz. Naopak platí, že při výrazném podezření na celiakii má být biopsie provedena vždy, bez ohledu na negativní sérologický nález. Biopsie se ale musí provádět u jedinců, kteří konzumují potravu s obsahem lepku. Pokud pacient přešel na bezlepkovou dietu, nezbývá než ho zatížit lepkem znovu.

 

  • 4. Plést si nesnášenlivost lepku s alergií na lepek.

Pokud člověk trpící celiakií konzumuje potraviny obsahující lepek, objeví se reakce imunitního systému proti buňkám tenkého střeva. Tato odpověď organizmu na lepek ve svém důsledku způsobuje zánět a poškození tenkého střeva. Alergie nebývá v populaci tak častá. Projevuje se přecitlivělými reakcemi většinou bezprostředně po požití lepku, jako např. otokem rtů, jazyka, případně zrudnutím s pocením a průjmem. Poté se stav úplně upraví. Nežádoucí reakci organismu mohou mírnit antihistaminika. Reakce může být střední intenzity nebo i těžká, ale nezapříčiňuje poškození střevní sliznice tak, jako je tomu u celiakie. Diagnostika patří do rukou zkušeného alergologa, který zvolí patřičné testy a výsledky správně vyhodnotí. I v tomto případě je třeba bezlepková dieta, nemusí však být tak přísná.

 

  • 5. Myslet si, že občasné porušení bezlepkové diety neuškodí.

Příležitostná konzumace lepku je pro střevo velmi škodlivá. Nejenže dochází u pacienta k postupnému poškození sliznice tenkého střeva různého stupně, které dále vede k poruše vstřebávání živin, ale hrozí i další onemocnění. Celiakie je při nedodržování bezlepkové diety zatížená výrazně vyšším rizikem vzniku zhoubných nádorů než v běžné populaci, a to zejména nádorů tenkého střeva. Význam bezlepkové diety je třeba zvlášť vysvětlit celiakům s lehkou formou choroby a při malých nebo chybějících subjektivních obtížích.

 

Článek byl připraven ve spolupráci s profesorem MUDr. Jaroslavem Rackem a informačním portálem www.labtestsonline.cz. Tam se také můžete dozvědět podrobné informace o testování celiakie.