Centrum brněnský senior pomůže s včasným záchytem poruch paměti

Autor: Redakce | Zpravodaj | 28. 4. 2019

Brno, 29.4.2019 (MČ Brno-Žabovřesky)

Nové poradenské centrum s názvem „Centrum brněnský senior“ začne fungovat v budově Pečovatelské služby na Horově ulici v brněnských Žabovřeskách. Tato městská část je totiž nejstarší městskou částí v  Brně a dokonce 2. nejstarší v ČR. Seniorů starších 65 let tu žije více než 6 500.

„Proto jsme se rozhodli ve spolupráci s předními lékařskými kapacitami vytvořit systém včasného záchytu poruch paměti u seniorů. Více či méně závažnou poruchou paměti trpí daleko více seniorů, než u kolika je stanovena diagnóza demence či Alzheimerovy nemoci,“ vysvětluje vznik centra Lucie Pokorná, starostka Žabovřesk a pokračuje,“ mnoho nemocných se postupně dostává do pokročilých stádií demence s katastrofálními důsledky pro ně i jejich rodiny. „

Alzheimerova nemoc obdobně jako další poruchy paměti spojené s neurodegenerativními procesy jsou komplexním problémem, který ovlivňuje kvalitu života postižené osoby, ale i jeho blízkých, širšího okolí obyvatel a celé komunity.

„Nemoc má plíživý charakter, začíná pozvolna, nejdříve se zhoršuje krátkodobá paměť, postižený není schopen se postarat o některé věci v domácnosti, má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější,“ popisuje průběh nemoci Andrea Pokorná z katedry ošetřovatelství LF MU,“ postupně se mění celá jeho osobnost a v posledních stádiích nemoci už vůbec není schopen se sám o sebe postarat.“

Právě centra, která umožní sdílení informací a neformální setkávání osob s obdobnými potížemi a odborná poradenská činnost jsou chybějící funkční celky v současném systému zdravotně-sociálních služeb. Poruchám paměti totiž není věnována dostatečná pozornost, úbytek paměti se přisuzuje přirozenému procesu stárnutí. Poruchy paměti přitom přicházejí zvolna, okolí si změn nemusí všimnout a samotný nemocný se je zpočátku snaží potlačovat a zastírat.

„Nezjištěné poruchy paměti vedou k chybám v užívání léků, a tedy možnému poškození pacienta, lidé s ubývající pamětí jsou snadným objektem nejrůznějších podvodů s „výhodnými“ nákupy a smlouvami,“ vypočítává následné problémy prof. Hana Kubešová Matějovská z Kliniky interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno-Bohunice.

Časně diagnostikovaná porucha paměti znamená šanci na uplatnění nových metod léčby jako je trénink paměti či uplatnění preventivních opatření proti progresi aterosklerózy a využití medikamentů, které jsou schopny zpomalit rozvoj demence Alzheimerova typu.

„Ne každá porucha paměti však znamená Alzheimerovu demenci, v rámci dvouletého projektu s praktickými lékaři byla testována paměť 1200 seniorů žijících ve vlastním prostředí, z nich 189, tedy asi 16% nezvládlo základní test, u poloviny testovaných byla zjištěna jiná příčina poruchy paměti než Alzheimerova demence,“ vysvětluje prof. Matějovská.

V první fázi budou vyškolené sociální pracovnice a praktikanti z LF a FF Masarykovy university mapovat zájem a strukturu zájemců o tyto služby.

„K tomu se pracovnice centra budou věnovat i diagnostice a cvičení paměti pro nemocné a blízké osoby,“ doplňuje starostka Pokorná.