Ceny Florence Nightingalové znají své letošní vítězky

Autor: Redakce | Zpravodaj | 26. 5. 2016

Včera večer, 26. května, se v Divadle na Vinohradech v Praze uskutečnilo předání cen Florence Nightingalové. Ty každoročně uděluje Česká asociace sester ve spolupráci s odborným časopisem Florence. Cílem je poukázat na mimořádné počiny v ošetřovatelství a příbuzných odvětvích a ocenit ty, jež v uplynulém roce či v rámci své dlouholeté činnosti významně přispěly k rozvoji oboru. Součástí slavnostního večera bylo i divadelní představení z repertoáru Vinohradského divadla.

 

Ceny Florence Nightingalové jsou každoročně udělovány v rámci oslav Mezinárodního dne sester u příležitosti výročí narození této průkopnice moderního ošetřovatelství. Udělují se celkem ve čtyřech kategoriích – za celoživotní dílo, za rozvoj oboru, za rozvoj ošetřovatelství a za rozvoj České asociace sester. V roce 2016 porota vyhlásila tyto oceněné:

 

Cena za celoživotní dílo

Cena se uděluje za významný dlouhodobý přínos oboru a za aktivní práci v České asociaci sester. Letos ji získala Jana Augustýnová, která působila 50 let v pražské Fakultní nemocnice v Motole.

 

Cena za rozvoj oboru

Ocenění se týká mimořádné činnosti, rozvoje a aktivity v určitém konkrétním oboru. Cenu letos získala PhDr. Jana Kocourková, MBA z Masarykova onkologického ústavu v Brně.

 

Cena za rozvoj ošetřovatelství

Na významné ovlivnění ošetřovatelství poukazuje cena za rozvoj ošetřovatelství. Letos ji obdržela Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. z Fakultní nemocnice Hradec Králové.

 

Cena za rozvoj České asociace sester

Kategorie oceňuje výrazný počin, rozvoj nebo propagaci České asociace sester. Za uplynulý rok se o tyto aktivity nejvíce zasloužila Vladimíra Kučerová z pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

 

 

Ceny Florence Nightingalové jsou pravidelně vyhlašovány Prezidiem ČAS od roku 2009. Oceněna může být pouze osoba, která je členem ČAS. Ve výjimečných případech může být k ocenění „In memoriam“ navržena již nežijící osoba, která byla členem ČAS. Jména oceněných navrhují členové výborů sekcí a regionů a členové prezidia. Jednotlivé nominace následně projednává prezidium a v tajném hlasování určuje oceněné. Udělování cen je veřejné. Ceny se předávají při slavnostním setkání v rámci oslavy Mezinárodního dne sester.

 

 

Česká asociace sester je největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků. Tato nepolitická, nezisková organizace s právní subjektivitou hájí pozici profese sester v českém zdravotnictví. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice. Základním posláním České asociace sester je, aby profese nelékařů měla celospolečenské uznání, přijatelné pracovní podmínky i adekvátní finanční ohodnocení.

 

 

 

 

KONTAKT:

Kateřina Jíchová

email: katerina.jichova@allmedia4u.cz

M: +420 603 280 300