Ceny Florence Nightingalové znají své letošní vítězky

Autor: eliska | Zpravodaj | 11. 5. 2017

Praha, 12. května 2017

Včera večer se v Divadle U Hasičů v Praze uskutečnilo slavnostní předání cen Florence Nightingalové. Ty každoročně uděluje Česká asociace sester ve spolupráci s odborným časopisem Florence. Cílem je poukázat na mimořádné počiny v ošetřovatelství a příbuzných odvětvích a ocenit ty, jež v uplynulém roce či v rámci své dlouholeté činnosti významně přispěly k rozvoji oboru.

Ceny Florence Nightingalové jsou každoročně udělovány u příležitosti výročí narození této průkopnice moderního ošetřovatelství, v rámci oslav Mezinárodního dne sester. Udělují se celkem ve čtyřech kategoriích – za celoživotní dílo, za rozvoj oboru, za rozvoj ošetřovatelství a za rozvoj České asociace sester. V roce 2017 porota vyhlásila tyto oceněné:

Cena za celoživotní dílo

Cena se uděluje za významný dlouhodobý přínos oboru a za aktivní práci v České asociaci sester. Letos ji získala Jitka Voříšková, která celý svůj profesní život zasvětila péči o dětské pacienty v nemocnici Prostějov. Kromě toho je také předsedkyní pediatrické sekce České asociace sester.

Cena za rozvoj oboru

Ocenění se týká mimořádné činnosti, rozvoje a aktivity v určitém konkrétním oboru. Cenu letos získala Jana Jašínská, jež přes dvacet let působí v laboratoři Kliniky dětské hematologie a dětské onkologie Fakultní nemocnice Motol.

Cena za rozvoj ošetřovatelství

Za významný pozitivní vliv a přínos pro oblast ošetřovatelství je udělována cena za rozvoj ošetřovatelství. Letos ji obdržela Ivana Šlaisová, vrchní sestra z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové.

Cena za rozvoj České asociace sester

Kategorie oceňuje výrazný počin, rozvoj nebo propagaci České asociace sester. Za uplynulý rok se o tyto aktivity nejvíce zasloužila Marta Dostálová z Fakultní nemocnice Ostrava, kde působí neuvěřitelných 41 let na novorozeneckém oddělení.

Ceny Florence Nightingalové jsou pravidelně vyhlašovány Prezidiem ČAS od roku 2009. Oceněna může být pouze osoba, která je členem ČAS. Ve výjimečných případech může být k ocenění „In memoriam“ navržena již nežijící osoba, která byla členem ČAS. Jména oceněných navrhují členové výborů sekcí a regionů a členové prezidia. Jednotlivé nominace následně projednává prezidium a v tajném hlasování určuje oceněné. Udělování cen je veřejné. Ceny se předávají při slavnostním setkání v rámci oslavy Mezinárodního dne sester.

Česká asociace sester je největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků. Tato nepolitická, nezisková organizace s právní subjektivitou hájí pozici profese sester v českém zdravotnictví. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice. Základním posláním České asociace sester je, aby profese nelékařů měla celospolečenské uznání, přijatelné pracovní podmínky i adekvátní finanční ohodnocení.

 

KONTAKT:

Kateřina Jíchová

email: katerina.jichova@allmedia4u.cz

M: +420 603 280 300