Červen je měsícem reprodukčního zdraví, klinika Repromeda nabídne ženám nový test plodnosti “FEMME”

Autor: Redakce | Zpravodaj | 28. 5. 2019

V Brně, 29. května 2019 (Repromeda) – Na stále zvyšující se problémy s plodností upozorní v měsíci červnu akce konající se na řadě míst napříč celou Českou republikou. Právě červen byl Světovou zdravotnickou organizací vyhlášený měsícem reprodukčního zdraví a přímo na 6. červen připadá Den neplodnosti. Do této iniciativy se zapojila i klinika reprodukční medicíny Repromeda, která právě od června nabídne ženám nový FEMME test, díky kterému mohou zjistit, jak na tom se svojí plodností jsou. Vhodný je tak nejen pro ty, které mají s početím již nějaké potíže, ale funguje také jako prediktivní nástroj pro páry, které se založením rodiny třeba zatím otálejí. V současnosti má podle statistik problém počít potomka 15 až 20 % párů.

 

Proč se nechat vyšetřit?

Důležitým faktorem určujícím plodnost je stále věk, a to především v případě ženy. I přestože se možnosti moderní medicíny posouvají pořád kupředu, biologické hodiny tikají neúprosně a po 33 roce věku se plodnost ženy začíná snižovat. Ovšem věk, kdy ženy začínají reálně uvažovat o početí potomka, neustále roste. Na to poukazují i údaje z Ústavu zdravotnických informací a statistiky monitorující i věk žen zahajujících IVF léčbu. „Mezi roky 2007 až 2016 se zvýšil věk žen zahajujících IVF léčbu z 33,4 na 35,6 let, v případě kryoembryotransferu (KET), tedy přenosu oplodněných rozmrazených buněk, je to dokonce z 33,8 na 37,1. I tato čísla tedy poukazují na trend oddalování mateřství do pozdějšího věku. Je proto dobře, že se o reprodukčním zdraví stále více mluví a že se do této iniciativy můžeme aktivně zapojit i my. Nabízené FEMME vyšetření totiž může pomoci ženám odpovědět na otázky týkající se jejich plodnosti,“ vysvětluje MUDr. Kateřina Veselá, PhD., ředitelka kliniky Repromeda.

S věkem však nesouvisí pouze snižující se pravděpodobnost spontánního otěhotnění, ale zvyšuje se i riziko výskytu genetických abnormalit u dítěte. Jako všechny buňky v těle, tak i ty pohlavní, totiž stárnou.
Po 35 narozeninách je tedy u ženy mnohem vyšší pravděpodobnost početí dítěte například s Downovým syndromem, než je tomu u ženy mladší. I proto je při problémech s otěhotněním nebo odkládání mateřství vhodné vyhledat odbornou pomoc a zjistit, jak na tom tělo z hlediska reprodukce skutečně je.

 

Co mi FEMME test řekne?

Díky novému FEMME testu je možné vyšetřit ženské pohlavní hormony z krve, což se hodí nejen při volbě toho nejvhodnějšího postupu léčby neplodnosti, ale také při případném odkládání reprodukce. Díky analýze hladiny hormonů je lékař schopný určit i „rezervy“ organismu pro možnost otěhotnění v budoucnu.
„FEMME test obnáší odběr krve pro vyšetření bazální hladiny hormonů, a to konkrétně FSH, LH, Estradiolu, Progesteronu, Prolaktinu, Testosteronu, SHBG, volného androgenu, albuminu, TST a Antimülleriánského hormonu (AMH), jehož hladina je úměrná zásobě vajíček. Toto hormonální vyšetření relativně spolehlivě určí tzv. ovariální rezervu a upozorní ženu na případné riziko, kdy by odkládání léčby či těhotenství mohlo vést k promeškání poslední vhodné příležitosti počít dítě. Test je schopen rovněž odhadnout úspěšnost v případě léčby neplodnosti pomocí IVF, tedy mimotělního oplození,“ dodává MUDr. Kateřina Veselá, PhD.

FEMME test je vhodný pro jakoukoliv ženu, ať už po „třicítce“ nebo pro tu, která chce s početím zatím počkat, či v případě, že jí byly s partnerem zjištěny predispozice k problémům s plodností. Pokud se žena rozhodně FEMME test podstoupit, je nutné se objednat na odběr krve 2. až 3. den menstruace. Během měsíce června bude vyšetření na klinice Repromeda nabízené za sníženou cenu 500 Kč, což je polovina oproti standardu.

 

Více informací naleznete zde.

 

O Repromedě

REPROMEDA je klinika reprodukční medicíny a preimplantační genetické diagnostiky. Vznikla v roce 1999 jako nové pracoviště zkušených odborníků v oblasti reprodukční medicíny. Tým vede odborný zástupce centra, primář MUDr. Jan Veselý, CSc., dlouholetý odborník na asistovanou reprodukci, a ředitelka centra, MUDr. Kateřina Veselá, Ph.D., členka mezinárodních organizací zabývajících se výzkumem a organizací léčby neplodnosti s využitím genetické diagnostiky. Na kvalitu postupů a procesů dohlíží prof. MUDr. Pavel Trávník, DrSc., člen týmu podílejícího se na narození již zmíněného prvního středoevropského dítěte po mimotělním oplodnění. V roce 2000, celkem 18 let po narození prvního českého dítěte ze zkumavky, se stala právě klinika REPROMEDA prvním pracovištěm ve střední a východní Evropě, kde došlo k těhotenství po užití preimplantačního genetického testování (PGT). REPROMEDA se zaměřuje především na léčbu neplodnosti, darování a uchování vajíček a spermií, prediktivní a preimplantační genetické testování a alternativní medicínu v léčbě neplodnosti.