Češi mají nejdelší rodičovskou dovolenou v EU a jedny z nejvyšších příspěvků od státu

Autor: Redakce | Zpravodaj | 12. 5. 2019

Praha, 13. května 2019 (Evropa v datech)

Češi mohou čerpat delší rodičovskou dovolenou než občané kterékoliv jiné země EU, a to až 208 týdnů, tedy čtyři roky. V Německu či na Slovensku trvá rodičovská dovolená 156 týdnů, v Polsku jen 32. Mateřská dovolená je nejdelší v Estonsku (62 týdnů) a nejkratší ve Švédsku (12), české ženy mohou využít 28 týdnů. Na podporu rodičovství Česko také vydává jednu z nejvyšší částek mezi vyspělými státy světa. Navzdory tomu je podle zjištění projektu Evropa v datech porodnost v České republice průměrná.

Ženy v české republice mohou s dítětem mimo trh práce strávit až 236 týdnů. Do nich spadá nejdelší rodičovská dovolená z celé Evropské unie, která činí 208 týdnů, a také až 28 týdnů trvající mateřská dovolená. V zahraničí je maximální počet týdnů mateřské a rodičovské dovolené dohromady výrazně nižší. Na Slovensku je to 190 týdnů, v Maďarsku 180, v Německu 170, v Rakousku 120 a například v Polsku jen 52 týdnů. „Slovenky mohou strávit na mateřské dovolené delší dobu než Češky, konkrétně 34 týdnů. Maďarky mohou využít 24 týdnů, Polky 20 a Němky 14. Nejdelší mateřskou dovolenou mají Estonky s 62 týdny, nejkratší naopak Švédky s 12 týdny,“ uvádí Jan Krupička, analytik projektu Evropa v datech.

Česko přispívá více než Německo a Rakousko

Příspěvky, které Česká republika vydává na mateřskou, otcovskou a rodičovskou dovolenou, patří k nejvyšším ve vyspělých zemích světa. Podle posledních srovnatelných dat OECD vydávalo Česko v přepočtu 23 086 dolarů na jedno dítě. To je více než Německo (11 121 dolarů) a Rakousko (6 896 dolarů). „I poslední srovnatelná data z roku 2015 ukazují, že v přepočtu na počet obyvatel vydává Česká republika na mateřskou a rodičovskou dovolenou více než okolní státy. Konkrétně 198 dolarů oproti 105 dolarům v Německu a 59 dolarům v Rakousku,“ říká Jan Krupička.

Podpora státu se do vyšší porodnosti nepromítá

Statistiky porodnosti v evropských zemích nicméně ukazují, že ani dlouhá dovolená a vysoké finanční kompenzace nezaručují, že si lidé budou častěji pořizovat děti. „Například v zemích Visegrádské čtyřky, tedy Česku, Slovensku, Polsku a Maďarsku, se korelace mezi těmito opatřeními a porodností neukazuje. Respektive ano, avšak negativním vztahem,“ vysvětluje Jan Krupička z Evropy v datech. Porodnost v České republice totiž podle Eurostatu dosahuje hodnoty 1,63 dítěte na jednu ženu, tedy jen mírně nad průměrem EU, který činí 1,6 dítěte na ženu. Nejlépe si v tomto ohledu vede Francie s hodnotou 1,92, nejhůř naopak Španělsko a Itálie, které mají shodně 1,34 dítěte na jednu ženu. Podle srovnání OECD přitom Francie přispívala na mateřskou a otcovskou dovolenou v přepočtu na jedno dítě jen 9 061 dolarů, tedy zhruba dva a půl krát méně než Česká republika.

Evropa v datech je český portál datové žurnalistiky, který využívá statistické údaje o ekonomikách a společnostech evropských zemí a překládá je do srozumitelného jazyka infografik a map. Nabízí celoevropská srovnání i porovnání života v Evropě se zbytkem světa. Jedná se o veřejně prospěšný projekt a své výstupy nabízí volně k použití a další publikaci. Více informací a kontaktů naleznete na webových stránkách www.evropavdatech.cz.