Češi závislí na nosních léčivých přípravcích. Pacienti je nesprávně užívají při nachlazeních i alergiích, upozorňují na rozšířený nešvar lékárníci

Autor: Redakce | Zpravodaj | 6. 3. 2019

Praha, 7. března 2019 (ČLnK) – V první polovině roku lékárníci pravidelně zaznamenávají zvýšenou poptávku po nosních sprejích a kapkách. Důvodem je v první řadě období chřipek a nachlazení, na které navazuje pylová sezona způsobující alergie. Přestože jsou nosní roztoky prodávané v různých formách účinným pomocníkem, lékárníci upozorňují na často opomíjené úskalí, kterým je možný vznik závislosti. Pacientům může přinést výraznější zdravotní komplikace a při odvykání je většinou nutné vyhledat pomoc specialisty.

Nemožnost pořádně se nadechnout patří k nočním můrám mnoha pacientů. K vytvoření závislosti přitom stačí málo – nerespektování rad lékárníka a četnější a dlouhodobější užívání přípravků.

Nosní roztoky jsou pacienty často užívané a mnozí je považují za zdánlivě nevinné léčivé přípravky. Pro jejich správné použití však existují základní zásady, které lidé často opomíjejí a následně se zbytečně potýkají se závislostí na nosních sprejích a kapkách. Aby pacienti jejímu vzniku zabránili, měli by dbát odborných rad lékárníků,“ upozorňuje PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

V leže nebo ve stoje? Správná aplikace je důležitá

V boji s ucpaným nosem jsou účinné nosní přípravky s lokální aplikací. Pro zajištění správného léčebného účinku je vhodné nesdílet lék s jiným pacientem, jelikož hrozí přenos onemocnění.

Součástí nosních přípravků je účinná látka, která snižuje otok sliznice a tím zlepšení průchodnosti nosních průduchů a snížení sekrece. V případě nadměrného užívání způsobuje také závislost, proto lékárníci při výdeji zdůrazňují, aby je pacienti rozhodně neužívali déle než sedm dní. Neméně důležité je aplikovat lék ve správné poloze těla – u kapek v leže a u sprejů v sedě nebo ve stoje. Pacient tím zajistí správné působení v nosní dutině. Zásadním předpokladem bezproblémové léčby je nepřekračování doporučeného dávkování,“ vysvětluje lékárník a viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

V případě potřeby delší léčby je vhodné po čase vyměnit přípravky s obsahem lokálních sympatomimetik za preparáty na přírodní bázi s mořskou solí či bylinnými extrakty, u nichž riziko vzniku závislosti nehrozí,“ vysvětluje dále Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Se závislostí pomůže otorinolaryngolog. Lepší je jí ale předcházet, radí lékárníci

Ačkoliv je varování před nadužíváním nosních kapek a sprejů součástí příbalových letáků, u široké veřejnosti existuje o této závislosti pouze nízké povědomí. „Podle zkušeností těch, kteří si jí prošli, se někdy objevují další projevy jako bolesti hlavy, závratě či poruchy spánku. Odvykací kúra bývá ve většině případů zdlouhavá a zpočátku velice nepříjemná. Nejúčinnější je vyhledat pomoc specialisty – otorinolaryngologa, který zvolí nejvhodnější léčbu,“ popisuje Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK.

Není nutné se užívání nosních přípravků obávat. I u těchto léků však platí, že pomáhají, pokud se užívají správně, a škodí, pokud se užívají špatně. Stejně jako u jiných léčiv je důležité ohlídat si bezpečné dávkování a maximální dobu užívání podle pokynů lékárníka. V takovém případě jsou léky nejúčinnější a pacienti se svých neduhů zbaví obvykle v poměrně krátké době,“ říká závěrem Mgr. Michaela Bažantová.

 

 


Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.