Česká lékárnická komora (ČLnK) jednoznačně podporuje usnesení sněmovního Výboru pro zdravotnictví odmítající pozměňovací návrh povolující prodej léčivých přípravků na předpis na internetu

Autor: Redakce | Zpravodaj | 3. 6. 2019

Praha, 4. června 2019 (ČLnK) – Na programu pátečního jednání Poslanecké sněmovny je hlasování o pozměňovacích návrzích k novele zákona o léčivech. Ty jsou zcela zásadní pro další fungování lékárenské péče v České republice. ČLnK se plně ztotožňuje s výstupem z jednání Výboru pro zdravotnictví, který vydal nedoporučující stanovisko k pozměňovacímu návrhu Patrika Nachera (PN 2385) povolující prodej léčivých přípravků na předpis na internetu, tzv. Rx-online. Komora plně podporuje také pozměňovací návrh Daniela Pawlase (PN 2818), u něhož Výbor pro zdravotnictví vydal doporučující stanovisko. Tento pozměňovací návrh zachovává povinnost distribučních firem dodat léky do lékárny do dvou pracovních dnů od objednávky a zrušení monopolu doručení léčivých přípravků jen jedním distributorem.

Pozměňovací návrh poslance Patrika Nachera ČLnK odmítá od samého začátku legislativního procesu. „Přestože může být na první pohled záměr tohoto pozměňovacího návrhu pro určitou skupinu pacientů vnímán jako přínosný, předkládané opatření jedině zhorší dostupnost léčivých přípravků pro české pacienty bez výjimky,“ hodnotí PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK, s tím, že zavedení systému výdeje léků na předpis formou internetového prodeje by přilákalo další nadnárodní obchodní firmy, které dovedou umně zneužít nízké ceny léků v ČR například k jejich dalšímu vývozu do zahraničí. „Jsme přesvědčeni, že by to navíc výrazně oslabilo poskytování plnohodnotné lékárenské péče především ve venkovských regionech,“ dodává prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba.

 

Hrozba nárůstu závislostí na sedativech či hypnotikách

Léčivé přípravky nejsou běžné zboží. Potřebují specifická pravidla, která jsou v českém prostředí již dnes značně liberální a jakákoli další liberalizace může být tím snáze zneužita. „Již nyní existují skupiny pacientů – přesněji řečeno „pseudopacientů“, kteří nehledají pomoc zdravotníka pro zlepšení vlastního zdraví, avšak léky zneužívají z důvodu závislostí či v rámci přeprodeje k osobnímu obohacení. ČLnK nehodlá být pasivním svědkem trendu, kdy uvolnění léků pro prodej přes internet začne vést k nárůstu závislostí na sedativech či hypnotikách,“ vysvětluje praktikující lékárník a viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D. V krajním případě by mohla situace podle lékárníků dospět do podobných rozměrů jako v USA, kde agresivní marketing jednoho opioidního léku na předpis vedl od roku 2002 k trojnásobnému nárůstu závislostí. V posledních letech si v USA závislost na opioidech vybere každý rok svou daň v podobě 48 000 obětí.

 

Příležitost pro nelegální přeprodej

Již dnes jsme navíc bohužel svědky určité míry přeprodeje vybraných léků na internetu a zamýšlená změna zákona může tuto praxi výrazně podpořit. „Současný systém pomáhá veřejnosti rozlišit legální a případné nelegální léčivé přípravky. V případě, že se v dnešní době na internetu objeví možnost koupě léku na předpis, jde pro veřejnost o indikátor kriminálního způsobu distribuce či případného padělku. Léčivé přípravky na předpis může vydat pouze lékárník v lékárně, který výdej léčiva doprovází řádnou odbornou dispenzací. Tato jistota a výhoda musí být pro pacienty zachována,“ vysvětluje tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová.

 

Existuje i jiné řešení specifických potřeb určitých skupin pacientů

ČLnK si jasně uvědomuje potřebu řešit zpřístupnění léků všem pacientům. Pro řešení specifických potřeb určitých skupin existují funkčnější opatření než toto zcela nesystémové řešení, například Komorou navrhovaná návštěvní služba lékárníka. „Zásadně odmítáme zbrklý postup a nepropracovanou legislativní změnu, která by ve svém důsledku přinesla více škody než užitku. Není možné, aby odborně neprojednaná a nedotažená iniciativa pod rouškou samaritánství vůči relativně malé skupině pacientů zasáhla celý funkční systém poskytování lékárenské péče a ve svém důsledku zhoršila z výše zmíněných důvodu přístup k léčivým přípravkům pro ostatní skupiny obyvatel včetně důchodců či matek na mateřské,“ říká viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

 

Konkurence v rámci distribuce zlepší dostupnost léků pro pacienta

Pozitivní změnu pro lékárenskou péči v ČR by přineslo schválení pozměňovacího návrhu Daniela Pawlase. Výbor pro zdravotnictví u něho vydal doporučující stanovisko a tento postoj zaujímá také ČLnK. Pozměňovací návrh zachovává povinnost distribučních firem dodat léky do lékárny do dvou pracovních dnů od objednávky a zrušení monopolu doručení léčivých přípravků výhradně jediným distributorem. „Je zásadní, aby stejně jako v ostatních zemích Evropské unie byla zachována mezi distribučními firmami konkurenceschopnost a každá lékárna si pro svou objednávku mohla distribuční firmu vybrat a nepodléhat spolu se svými pacienty diktátu obchodních podmínek monopolního distributora,“ komentuje prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba s vysvětlením, že zamezení monopolu a konkurence distribuce jednoznačně zlepšuje dostupnost léčivých přípravků pro pacienty.

 

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.