Česká lékárnická komora pořádá tradiční Den lékáren. Upozorňuje na důležitost dispenzace lékárníkem a prospěšnost lékového záznamu pro pacienta

Autor: Redakce | Zpravodaj | 4. 6. 2019

Praha, 5. června 2019 (ČLnK) – Na čtvrtek 20. června připadá již tradiční zdravotnická událost – Den lékáren. S vědomím, že více než polovina pacientů zamíří pro odbornou pomoc při méně závažných zdravotních potížích nejprve do lékárny, připravila Česká lékárnická komora (ČLnK) v lékárnách od 17. do 23. června týdenní akci, kterou provází motto: „Čím lépe lékárník ví, jaké léky užíváte, tím lépe vám poradí“. Hlavním cílem osvětové kampaně je edukace pacientů lékárníkem při výdeji léčivých přípravků (tzv. dispenzace), upozornění na lékové problémy a možnosti jejich řešení lékárníkem, a vysvětlení výhod chystaného lékového záznamu. Do letošního, již 21. ročníku, se zapojilo více než 1 200 lékáren z celé České republiky.

Den lékáren se v průběhu předchozích dvaceti let stal mezi pacienty oblíbenou a vyhledávanou akcí, přičemž se každý rok věnuje jiné problematice, která je pro veřejnost aktuální. „Dlouhodobě poukazujeme na velký přínos lékárníků pro zdravotní péči. Den lékáren je akce prezentující důležitost a nezastupitelnost lékárenské profese v praxi. V letošním roce se zaměřujeme na vysvětlení důležitosti výdeje léků osobně lékárníkem a seznámení pacientů s výhodami lékového záznamu,“ přibližuje hlavní myšlenku 21. ročníku Dne lékáren prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba.

 

S lékovým záznamem pacienta může lékárník pacientovi lépe poradit

V ČR je reálně obchodovatelných téměř 8 500 různých přípravků, které mohou způsobit tisíce lékových interakcí. Mnoho lékárníků proto již v současnosti využívá individuální lékové záznamy, jejichž základním nedostatkem je neúplnost obsažených informací (obsahují pouze informace z dané lékárny). Tento problém by měl nově vyřešit lékový záznam pacienta, který je provázaný s centrálním úložištěm. „Lékárníci zpřístupnění lékového záznamu vítají a zájem pacientů o jeho využívání potvrzuje i nedávný reprezentativní výzkum1 veřejného mínění, který pro ČLnK realizovala agentura SC&C. Téměř 7 z 10 respondentů souhlasí s přístupem lékárníka do lékového záznamu, aby jim mohl poskytnout co nejlepší péči,“ říká k lékovému záznamu Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., praktikující lékárník a současně viceprezident ČLnK, a dodává: „Možnost nahlížet do lékového záznamu umožní lékárníkovi hodnotit farmakoterapii pacienta tak, aby předcházel zbytečným nežádoucím účinkům, duplicitám nebo kontraindikacím. Přístup ke komplexní lékové historii pacienta jednoznačně zvýší úroveň a bezpečnost poskytované zdravotní péče.“

 

Základem správné léčby je dispenzace lékárníkem. Lékových interakcí lze využít i ku prospěchu léčby

Stejně jako různé vyhodnocovací aplikace na interakce léků, není však ani lékový záznam sám o sobě všespásným řešením. „Základním předpokladem pro efektivní využití lékového záznamu je spojení s dispenzací. Každý člověk může na léky a jejich kombinace reagovat různě. Lékový záznam bude pro nás zdravotníky pouze pomocným nástrojem, nikoli řešením samo o sobě. Základem zdravotní péče v lékárnách zůstává posouzení lékárníka jako vysokoškolsky vzdělaného odborníka na léčiva,“ upozorňuje lékárnice a tisková mluvčí ČLnK Mgr. Michaela Bažantová s tím, že řešení lékových interakcí nebude možné nikdy plně automatizovat. Ačkoliv by se mohlo zdát, že lékové interakce přinášejí pacientům jen samé komplikace, není tomu tak. Lékových interakcí lze využít i ku prospěchu léčby: „Někdy jsou interakce přímo využívány pro lepší efekt nebo ke snížení dávky. Například některé léky na benigní hyperplazii prostaty zároveň snižují tlak. U hypertoniků lze tento jejich vedlejší účinek využít k tomu, že se vynechá lék na tlak nebo sníží jeho dávka. I proto je důležitý výdej léku lékárníkem, která může ovlivnit další léčbu pacienta,“ popisuje možné využití lékových interakcí Mgr. Michaela Bažantová.

 

Důvěra v rady lékárníků se vyplácí, mohou zachránit život

Možnost nahlédnout do lékového záznamu může zásadně zvýšit důvěru pacienta v nastavenou farmakoterapii. V praxi se bohužel stále setkáváme s pacienty, jejichž důvěra v nastavenou léčbu není dostatečná. Nízká pak může být také jejich adherence, tedy dodržování doporučených léčebných postupů. Z reprezentativního výzkumu1 SC&C například vyplynulo, že 57 % respondentů dostalo od lékárníků instrukce k užívání léků, které jim nesdělil lékař. Odborné rady lékárníků při výdeji léčiva jsou pro pacienty a jejich další léčbu stěžejní. Z výsledku výzkumu1 je také patrné, že více než 75 % pacientů dodržuje rady lékárníků ohledně času užívání léčiva, kombinace léčivého přípravku s jídlem či s jinými léky bez receptu,“ uvádí viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

 

Rady lékárníků přitom mohou v určitých případech zachránit zdraví i život. Poměrně běžné jsou ve vztahu pacient–lékárník tyto 4 zásahy lékárníka při výdeji:

  • Lékárníci v mnoha případech odhalí před výdejem přípravku lékový problém, následně mohou ve spolupráci s lékařem zařídit nápravu.
  • V průběhu komunikace s pacientem při dispenzaci odhalí lékárník nežádoucí účinek či jiné nevhodné interakce léků, které může vyřešit sám s pacientem, například načasováním užívání léku či úpravou podmínek užití léku.
  • Lékárník během pohovoru s pacientem odhalí chyby při samoléčbě.
  • Lékárník odhalí výrazné interakce doplňků stravy, potravin či nápojů k léku.

 

Lékárníkem kvalitně provedená dispenzace, podpořená možností náhledu do lékového záznamu, je velkým pozitivem nejen pro pacienta samotného, ale též pro celou společnost i systém zdravotnictví. Téměř 1/5 pacientů má dle reprezentativního výzkumu1 svého lékárníka, cílem České lékárnické komory je, aby pacientů s „vlastním“ lékárníkem přibývalo. Optimalizace farmakoterapie každého pacienta je tím správným směrem, kam se české lékárenství musí ubírat,“ uvádí závěrem prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba.

 

Využijte odborného poradenství pro vaše zdraví

Nejen v týdnu od 17. do 23. června, který je spojen se Dnem lékáren, mohou pacienti využít odborného poradenství lékárníků. Mimo jiné jim poradí ohledně kombinace léků s doplňky stravy a potravinami či nápoji. Seznam zapojených lékáren je k dispozici v mobilní aplikaci Lékárny v ČR. Více informací k akci naleznete na www.lekarnickekapky.cz.

 

 

Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.

 

1 Zdroj: Reprezentativní výzkum SC&C realizovaný v dubnu 2019. Celkem 1 008 respondentů ve věku 18 –79 let, celá ČR.