Česká lékárnická komora představuje k mobilní aplikaci „Lékárny v ČR“ animaci, která trefně popisuje, co se děje před i za tárou při vyzvednutí eReceptu z SMS

Autor: eliska | Zpravodaj | 20. 11. 2018

Praha, 21. listopadu 2018 (ČLnK) – Od začátku roku pacienti obdrželi více než 1,7 milionu identifikátorů eReceptů zaslaných prostřednictvím SMS. Počet takto vydaných elektronických předpisů se zvyšuje, Česká lékárnická komora (ČLnK) proto zjednodušila zpracování eReceptu ze zaslané textové zprávy. Aplikace Lékárny v ČR nepraktický SMS identifikátor automaticky převádí na čárový kód i bez datového připojení. Výhody představuje Komora ve výstižném animovaném videu.

ČLnK v novém spotu představuje aplikaci Lékárny v ČR, jež kromě mapy a kontaktů do lékáren obsahuje i převaděč SMS eReceptů do čárového kódu. Aplikace pro Android je druhou nejlépe hodnocenou aplikaci v kategorii aplikací pro zdravotnictví. Je zdarma ke stažení v GooglePlay, kde si ji doposud stáhlo více než 10 tisíc uživatelů. Pro uživatele systému iOS je standardně a zdarma dostupná v AppStore.

Šetří čas pacientům i lékárníkům

Nejnovější funkce mobilní aplikace ČLnK převádí jednotlivé identifikátory z textových zpráv plně automaticky. Stačí mít aplikaci staženou v mobilním telefonu, převod probíhá bez potřeby datového připojení. Čas ušetří nejen pacientům, ale také lékárníkům. „První ohlasy na novou funkci aplikace jsou velmi pozitivní. Pacienti tráví v lékárnách méně času čekáním a lékárníci se více než klávesnici počítače věnují odbornému poradenství pacientům,“ pochvaluje si novou funkci aplikace Lékárny v ČR PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

Nové video trefně popisuje, co se děje před i za tárou

Poté, co v září lékárníci obohatili aplikaci o praktický převaděč identifikátorů ze zpráv SMS a v říjnu přidali i možnost ručního přidání nebo skenování, se nyní snaží novinku rozšířit mezi pacienty. K tomuto účelu vytvořili krátké video, které trefně popisuje to, co se děje před i za tárou. „Animovaný spot výstižně poukazuje na nedostatky, se kterými se doposud lékárníci i pacienti museli vyrovnávat. Naše aplikace přináší efektivní řešení, které je ve videu jednoduchou formou prezentováno,“ říká v k videu Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK.

Stažením aplikace získají pacienti i praktického rádce o lékárnách

Převádění eReceptů není zdaleka jedinou funkcí, kterou aplikace Lékárny v ČR uživatelům nabízí. Poskytuje také možnost dohledat všechny lékárny v České republice, po propojení s navigací dokáže pacienta navést k té nejbližší a obsahuje důležité kontaktní informace včetně adres, telefonů a otevírací doby. Nechybí ani vyhledání lékárny podle specializovaného poradenství, například při odvykání kouření, snížení hmotnosti či screeningu diabetu a péče o diabetické pacienty či trpící Alzheimerovou chorobou,“ doplňuje k novince Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK.

ČLnK umístila video na svůj YouTube kanál, dále ho využije při propagaci na webových stránkách www.lekarnici.czwww.lekarnickekapky.cz a zveřejnila jej také na svém Facebooku.

 


Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.


Tára je místo, u něhož se nejčastěji setkáváte s lékárníkem, kde s ním konzultujete své zdravotní obtíže a kde vám vydává vaše léky. Někdy je též nesprávně nazývaná jako lékárenský pult.