Česká lékárnická komora: Upgrade aplikace Lékárny v ČR převede spolehlivě SMS identifikátor eReceptu na čárový kód. Aplikaci stáhnou pacienti zdarma a nevyžaduje další internetové připojení

Autor: eliska | Zpravodaj | 3. 9. 2018

Praha, 4. září 2018 (ČLnK) – Česká lékárnická komora (ČLnK) vytvořila aplikaci pro převádění SMS identifikátorů eReceptů do čárového kódu. Chce tak ušetřit čas nejen samotných lékárníků při výdeji léčivých přípravků, ale i pacientů. Ruční přepisování 12místných SMS kombinací je totiž zdlouhavé a v praxi s sebou nese i spoustu dalších problémů. ČLnK nechalo převaděč kódů vložit do své stávající aplikace Lékárny v ČR, která je bezplatně ke stažení. Po jejím stažení do telefonu již není potřeba internetového připojení, takže aplikace při vyzvednutí léčivých přípravků v lékárně zbytečně neodčerpává data. Komora upozorňuje také na aktuální problémy spojené s načítáním identifikátoru eReceptu z QR kódu z odkazu v SMS, který 3. září spustil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). QR kód generovaný v tomto systému internetovým odkazem z SMS totiž může odkazovat na eRecept, který pacientovi nepatří, což se již v několika případech v pondělí a v průběhu úterního dopoledne stalo. ČLnK po zaznamenání prvního případu neprodleně informovala SÚKL a poskytla mu důležité informace pro odstranění chyby a nadále s ním spolupracuje. SÚKL dnes podle svého vyjádření před polednem chybu v systému opravil.

Upgrade aplikace Lékárny v ČR zatím funguje pro telefony se systémem Android, ale ČLnK v brzké době chystá i spuštění pro iOS. Velkou výhodou této aplikace je, že pacientům při vyzvednutí léků zbytečně nečerpá data. Aplikace Lékárny v ČR je ke stažení zde. „Pacient si jednou stáhne aplikaci Lékárny v ČR a při vyzvednutí léků v lékárně se už nemusí znovu k internetu připojovat. Nebude nutné ani každý kód stahovat znovu a listovat v SMS zprávách. Navíc si ke každému receptu může udělat poznámku a má tak k dispozici knihovnu a historii svých léků,“ uvádí k novému upgradu aplikace Lékárny v ČR PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

SÚKL zavedl QR kód z odkazu v SMS – ten zatím chybuje a odkazuje i na eRecept, který pacientovi nepatří

Na základě hlášení lékárníků ČLnK upozornila SÚKL na několik případů, kdy QR kód generovaný z SMS odkazoval na eRecept, který pacientovi nepatřil. Pokud by lékárník při výdeji léčivého přípravku tuto chybu neodhalil, pacient by dostal lék, který byl předepsán někomu jinému. SÚKL spustil nový formát SMS kódu k eReceptu v pondělí 3. září a hned se začaly objevovat chyby, na které lékárníci neprodleně upozornili. Formát nově obsahuje odkaz na webové stránky, které vygenerují QR kód z původních 12 znaků. Podle lékárníků je ale nový systém od začátku pomalý, starší čtečky tyto nové QR kódy ani nepřečtou. Podle Komory navíc při načtení takto generovaného kódu došlo dokonce k záměně nejen léků, ale i pacientů:Po naskenování kódů vyskočil v systému úplně jiný pacient a jiné léky. Po telefonickém ověření s lékařkou, že chyba není na její straně, vypsal lékárník kód ručně a ten následně ukázal správný recept i pacienta,“ dodává Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK. Podle SÚKL není chyba ani u lékárníků, v mobilních telefonech pacientů či u lékařů, vznikla při spuštění nového systému.

Komora ihned upozornila SÚKL i pacienty na tento problém.Upozorňujeme pacienty i lékárníky, že QR kód generovaný z SMS může odkazovat na eRecept, který pacientovi nepatří. Toto se neděje, pokud je přímo zadán 12místný alfanumerický kód. Lékárníkům doporučujeme důkladnější kontrolu identity pacienta a jeho medikace, aby nedošlo k záměně a výdeji léčivého přípravku, který byl určen zcela jinému pacientovi. Pacientům, kteří si léky vyzvedávali pomocí SMS identifikátoru eReceptu v průběhu včerejšího a dnešního dne, doporučujeme kontrolu vyzvednutých léků,“ varuje Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK.


Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.