Českému zdravotnictví vládnou ženy. Má větší podíl lékařek než Německo, Rakousko nebo Švédsko

Autor: Redakce | Zpravodaj | 24. 4. 2019

Praha, 25. dubna 2019 (Evropa v datech)

V českém zdravotnictví pracuje podle zjištění projektu Evropa v datech výrazně více žen než mužů. Podle posledních dostupných dat bylo mezi zdravotnickými pracovníky zhruba 220 tisíc žen a jen 62 tisíc mužů. V rámci jednotlivých zdravotnických profesí patří nejvíce žen mezi zdravotní sestry a porodní asistentky, nejvyrovnanější poměr obou pohlaví je potom mezi lékařskými profesemi. Podobné podíly lékařek jako v České republice mají i další země Visegrádské čtyřky. Ženy mezi lékaři výrazně dominují v baltských zemích.

Kdyby se čeští lékaři rozdělili na muže a ženy, početně by vznikly dva poměrně vyrovnané týmy. Z celkového počtu lékařů totiž ženy zastávají 55% podíl a muži tvoří 45% podíl, jak ukazují poslední čísla Českého statistického úřadu z roku 2016. Z celkového počtu více než 57 tisíc lékařů a zubních lékařů bylo přibližně 31,5 tisíce žen a téměř 26 tisíc mužů. Od roku 2000 podíl žen mezi lékaři lehce stoupl – na přelomu tisíciletí dosáhl 52 %.

Mezi lékařkami převažují zubařky

Ženy-lékařky podle statistik láká především stomatologie, tedy zubní lékařství. „Pokud se podíváme na statistiky týkající se čistě stomatologů, jasně se ukazuje dominance žen. V roce 2016 u nás bylo více než 5 tisíc zubařek a jen necelé 3 tisíce zubařů,” říká Adéla Denková z analytického projektu Evropa v datech. Ještě výraznější rozdíl pak najdeme u jiných zdravotnických povolání. Například mezi lékárníky bylo žen zhruba 6 tisíc, zatímco mužů jen něco přes tisíc. Zcela nejviditelnější je rozdíl v kategorii „všeobecné sestry a porodní asistentky“. Tuto profesi totiž předloni zastávalo téměř 87 tisíc žen a jen lehce přes dva tisíce mužů. „Obecně tak ženy v českém zdravotnictví převládají. Z celkového počtu téměř 282 tisíc zdravotnických pracovníků bylo v roce 2016 asi 220 tisíc žen, zatímco mužů jen necelých 62 tisíc. V lékařských profesích jsou ale počty žen a mužů vyrovnanější,” shrnuje Adéla Denková.

V severských zemích je podíl lékařek nižší než u nás

V zemích Visegrádské čtyřky je podíl mužů a žen v lékařských profesích podobný jako v Česku. Na Slovensku pracovalo mezi doktory v roce 2016 asi 57,5 % žen, v Polsku 57 % a v Maďarsku 56 %. U našich západních a jižních sousedů naproti tomu tvořili muži lehce nadpoloviční většinu lékařů. V Rakousku dosahoval podíl žen 47 % a v Německu mírně přesahoval 46 %. Také v severských zemích, jako je Dánsko, Švédsko a Norsko, se podíl lékařek pohyboval těsně pod hranicí 50 %. „Nejvýraznější převahou žen mezi lékaři se vyznačují baltské země. V Lotyšsku byly mezi doktory v roce 2016 téměř tři čtvrtiny žen (74 %). V Estonsku tvořily ženy-lékařky 73 % a v Litvě necelých 70 %,” vyjmenovává Adéla Denková z Evropy v datech. Na opačném konci škály se umístily Lucembursko (34,5 % žen) a Lichtenštejnsko, kde ženy tvoří jen necelou třetinu z celkového počtu lékařů (zhruba 30,5 %).


Evropa v datech je český portál datové žurnalistiky, který využívá statistické údaje o ekonomikách a společnostech evropských zemí a překládá je do srozumitelného jazyka infografik a map. Nabízí celoevropská srovnání i porovnání života v Evropě se zbytkem světa. Jedná se o veřejně prospěšný projekt a své výstupy nabízí volně k použití a další publikaci. Více informací a kontaktů naleznete na webových stránkách www.evropavdatech.cz.