Čeští vědci představují unikátní technologii pro záchyt návratu rakoviny tlustého střeva a konečníku, která může umožnit prodloužení pacientova života

Autor: Redakce | Zpravodaj | 12. 6. 2019

Praha, 13. června 2019 (Elphogene) – Český tým vědců ze společnosti Elphogene představuje unikátní diagnostickou metodu nazvanou oncoMonitor, která nabídne pacientům s prodělanou rakovinou vylepšení pravidelného kontrolního screeningu zaměřujícího se na potvrzení úspěšnosti léčby, anebo včasné odhalení návratu onemocnění.

Pražský biotechnologický startup Elphogene obdržel počáteční investici od i&i Prague pro implementaci své technologie tekuté biopsie oncoMonitor do neinvazivního post-operačního sledování opakovaného výskytu nádorového onemocnění u pacientů v pokročilých fázích kolorektálního karcinomu. Metoda přináší klíčový benefit personalizovaného testování pro odhalení případných nových metastáz a možnost časné volby další léčby.

Dokončili jsme pilotní studie demonstrující analytickou citlivost oncoMonitor testu a data byla prezentována v dubnu na výroční konferenci Americké asociace pro výzkum rakoviny (AACR) v Atlantě v USA. Jsme velmi spokojeni s výsledky tohoto testu, který lze univerzálně aplikovat na různé formy solidních nádorů, a v současnosti rozbíháme klinickou validaci ve spolupráci s předními domácími onkologickými centry,“ říká lékař Marek Minárik, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Elphogene.

Společnost Elphogene byla založena počátkem letošního roku jako spin-off předního českého soukromého výzkumného centra Genomac, které je uznávané pro svou historii vědeckých projektů a technologického vývoje v oblasti klinické nádorové genomiky. Technologie tekuté biopsie oncoMonitor, která je nyní výhradně ve vlastnictví Elphogene, bude dále vyvíjena a ověřena pro plně rutinní klinické použití v sídle a laboratořích společnosti nedaleko pražského letiště Václava Havla v Ruzyni.

Počáteční investici poskytla společnost i&i Prague, která je předním středoevropským biotechnologickým inkubátorem a investičním centrem poskytujícím finanční podporu slibným projektům v oblasti věd o živé přírodě, biotechnologií a moderní medicíny. „Tekutá biopsie je nově vznikající oblast s fascinujícím růstovým potenciálem, která velmi pravděpodobně zásadně změní moderní medicínu od diagnostiky k terapii. Technologii oncoMonitor už delší dobu sledujeme a je skvělé, že můžeme spolupracovat s týmem společnosti Elphogene v její klinické implementaci,“ říká Jaromír Zahrádka, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti i&i Prague.

Česká republika se dlouhodobě umisťuje na předních příčkách v počtu pacientů s kolorektálním karcinomem. Díky rozsáhlým kampaním zaměřujícím se na důležitost časné detekce (screeningu) kolorektálního karcinomu, klesá počet pacientů, kteří boj s touto zákeřnou chorobou prohrají. Neinvazivních metod, napomáhajících post-operativnímu znovuobjevení nádorové aktivity a umožňujících tak prodloužení života pacientů v pokročilé fázi onemocnění, je však stále nedostatek.

Podle dostupných údajů z Národního onkologického registru bylo v roce 2016 nově diagnostikováno celkem 7800 pacientů s kolorektálním karcinomem, z toho u 1508 se prokazatelně jednalo o pokročilé stadium s přítomností metastáz. Ve stejném roce onemocnění podlehli necelé 4000 pacientů. Pokud jde o porovnání výskytu kolorektálního karcinomu v Evropě, Česká republika se podle dat Globocan z roku 2018 v počtu diagnostikovaných případů nachází na 15. příčce, v počtu úmrtí se řadí na 18. místo. V celosvětovém srovnání pak v počtu nově diagnostikovaných na 23. místě, úmrtnosti na 22 příčce. Rakovina tlustého střeva a konečníku se většinou objevuje u pacientů ve vyšším věku, častější výskyt kolorektálního karcinomu je v ČR u mužů.