CHODLAB je součástí skupiny AeskuLab

Autor: Redakce | Zpravodaj | 5. 3. 2017

Praha, 6. 3. 2017

Laboratoře CHODLAB a.s. jsou nově součástí skupiny AeskuLab. Akvizicí této patologické laboratoře rozšiřuje AeskuLab svoji dostupnost a odbornost v rámci Moravskoslezského kraje.

Společnost CHODLAB a. s. působí na českém trhu více než 20 let. Laboratoř sestává ze tří úseků: gynekologické cytologie, histopatologie a molekulární genetické diagnostiky. Vedoucí lékař laboratoře, MUDr. Čestmír Dvořáček, který bude i nadále zastávat tuto pozici, vnímá začlenění CHODLABu do holdingu AeskuLab jako správný krok pro její další rozvoj.

Jsme si vědomi dobrého jména a vysoké kvalitativní úrovně laboratoří CHODLAB, které jsme nově začlenili do skupiny AeskuLab. Akvizicí se nám podařilo doplnit portfolio laboratorních služeb o histologickou a cytologickou odbornost, kterou jsme přímo v Ostravě doposud neměli. Nyní budeme schopni klientům nabídnout kompletní spektrum služeb s lokálním zpracováním,“ říká Kamil Doležel, generální ředitel AeskuLab Holding, a.s.

O AeskuLab

AeskuLab Holding, a. s. je v současné době se 40 laboratořemi, 80 odběrovými místy a 1 200 zaměstnanci největším poskytovatelem laboratorních služeb v České republice. Celá skupina generuje více než 21 milionů vyšetření ročně.

Kontakt pro média: 

Markéta Kuprová

PR.Konektor

marketa.kuprova@prkonektor.cz

728 624 767