ČLnK: Peníze z fondu se musí rozdělit tak, aby byla lékárenská péče zachována pro co největší počet měst, městysů a obcí

Autor: Redakce | Zpravodaj | 18. 7. 2018

19. července 2018 (ČLnK) – Česká lékárnická komora (ČLnK) uvádí, že jen za posledních 3,5 roku zaniklo 62 jedinečných lékáren, tedy těch, které byly jediné v dané obci. Mnoho lékáren podle komory také vzniklo – jednalo se však většinou o lékárny provozovatelů, kteří svým zaměřením cílí především na velká města. A to je právě podle ČLnK problém. Menší lékárny, které jsou často jediné v dané oblasti, zanikají. Celou situaci má pomoci řešit fond na podporu poskytovatelů lékárenské péče ve venkovských oblastech, který schválily i zdravotní pojišťovny v rámci dohodovacího řízení. Ve fondu je pro rok 2019 schváleno 48 milionů korun.

Podle prezidenta ČLnK Lubomíra Chudoby se musí dotace rozdělit tak, aby byla lékárenská péče zachována pro co největší počet měst, městysů a obcí. Česká lékárnická komora navrhuje, aby byla podpora určena pro všechny jedinečné lékárny nebo odloučená oddělení výdeje léčiv, byla poskytnuta co nejrychleji a bez neúměrných administrativních opatření. Přesto je podle Chudoby podpora nedostatečná: „Každé lékárně či výdejně by tak v průměru byla přidělena dotace ve výši 80 tisíc korun na 1 rok, tedy necelých 6 700 Kč na měsíc. Zásadní podporu jedinečným lékárnám však přinesou stejné doplatky, odpovědné řešení sítě lékáren a celková změna principu odměňování lékárenské péče.

ČLnK zastupuje i lékárníky, kteří provozují drtivou většinu nejmenších venkovských lékáren. Díky svým vlastním datům a informacím od provozovatelů venkovských lékáren proto vytvořila návrh na rozdělení schválené dotace. V příštím týdnu bude představen ministrovi zdravotnictví a zdravotním pojišťovnám. „Zároveň vítáme postoj ministerstva zdravotnictví, které nabízí další jednání k systémovým změnám v lékárenské péči. Ta proběhnou v brzké době a doufáme, že konečně povedou k potřebným legislativním úpravám,dodává PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.


Česká lékárnická komora je samosprávná nepolitická stavovská organizace sdružující lékárníky. Byla zřízena zákonem ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře. Její ustavující sjezd se uskutečnil 28. – 29. září 1991.

Česká lékárnická komora dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komory. Zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékárnického povolání. Posuzuje a hájí práva a profesní zájmy svých členů, stejně tak chrání jejich profesní čest.