Čtyři výzkumníci do 40 let převzali ceny Discovery Award

Autor: eliska | Zpravodaj | 3. 12. 2018

Praha 4. prosince (ČTK) – Ceny Discovery Award za výzkum v oblasti medicíny a farmacie, které uděluje farmaceutická společnost Novartis výzkumníkům do 40 let, dnes převzali čtyři vědci. Cílem ocenění je podpořit a stimulovat inovativní počiny, jež mají přínos pro pacienty z hlediska zlepšení kvality jejich života, a poukázat na inovativní potenciál českého zdravotnictví a farmacie. Každý laureát získal 50.000 korun, ocenění jim předal generální manažer Novartisu Martin Puchwein.

„Ceny potřebujeme, abychom se posouvali v oblasti biomedicíny, farmacie a medicíny jako takové. V medicíně a chemii máme slušné výsledky, v jiných oborech takhle excelentních nedosahujeme,“ řekl Roman Prymula, náměstek pro zdravotní péči ministerstva zdravotnictví.

V kategorii Základní výzkum v oblasti biomedicíny získaly cenu dvě laureátky. Petra Laššuthová z Kliniky dětské neurologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (LF UK) a Fakultní nemocnice Motol byla oceněna za práci Využití nástrojů genomiky pro diagnostiku a objasňování nových příčin dědičných neuropatií. Ty se obvykle projevují pomalu postupující svalovou slabostí zprvu na dolních, později i horních končetinách.

Doktorandka Gabriela Pavlasová z Interní hematologické a onkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno a Středoevropského technologického institutu (CEITEC) pak obdržela cenu za práci Vliv interakcí v mikroprostředí na cílenou léčbu chronické lymfocytální leukémie (CLL). Cenu za nepřítomnou Pavlasovou převzal školitel Marek Mráz.

Dva výzkumníci pak byli oceněni v kategorii Inovativní přístupy včetně prototypů a ICT řešení. Jan Šoupal z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze za práci Studie Comisair, v níž porovnává efektivitu glykemických senzorů u pacientů s inzulinovou pumpou či inzulinovými pery.

Podle studie je trvalé sledování glykémie přínosné pro pacienty s diabetem prvního typu, kteří jsou léčeni oběma způsoby. Cukrovku prvního typu má podle Šoupala v ČR zhruba 55.000 lidí. Získal zároveň zvláštní cenu České průmyslové zdravotní pojišťovny, jež je předávána za práce prokazující potenciální ekonomický přínos určitého postupu či metody pro české zdravotnictví a se kterou se také pojila odměna 50.000 korun.

V kategorii inovativních přístupů převzal cenu také Josef Mašek z Oddělení farmakologie a imunoterapie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství za práci o mukoadhezivním nanovlákenném nosiči vakcín a terapeutických nanočástic. Mukoadhezivní materiál přilíná díky svým fyzikálně-chemickým vlastnostem k mukózní tkáni, systém má tedy za cíl aplikovat účinnou látku neinvazivně na sliznici dutiny ústní.

Společnost Novartis uděluje ceny Discovery Award každoročně, letos se uskutečnil sedmý ročník slavnostního předávání ocenění. Předcházel mu workshop na téma Strategie financování zdravotnického výzkumu v České republice.

opm mal