Další krok ke stabilizaci systému zdravotních služeb – společné prohlášení o užší spolupráci ČAS a OSZSP ČR

Autor: eliska | Zpravodaj | 15. 4. 2018

Praha, 16.4.2018 (ČAS, OSZSP ČR)

V sobotu 14. dubna 2018 se v Brně uskutečnil Sněm předsedů a předsedkyň sekcí a regionů České asociace sester. V rámci tohoto jednání představitelé České asociace sester (ČAS) a Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče (OSZSP ČR) vydali společné prohlášení o spolupráci.

Cílem společného prohlášení je především sjednotit kroky obou institucí v úsilí o zajištění dobrých platových a pracovních podmínek všech zdravotnických pracovníků v systému zdravotních služeb ČR. Obě instituce budou dle dohody vzájemně sdílet informace o problémech nelékařských zdravotnických profesí a mimo jiné budou například i apelovat na vládu, aby dodržela svůj slib o navýšení tarifních a mzdových tabulek od 1. 1. 2019.

Společné prohlášení podepsaly zástupkyně obou institucí, PhDr. Martina Šochmanová, MBA, prezidentka České asociace sester, a Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Plná verze společného prohlášení je k dispozici zde.

Česká asociace sester je největší odborná profesní organizace sester a jiných odborných pracovníků. Tato nepolitická, nezisková organizace s právní subjektivitou hájí pozici profese sester v českém zdravotnictví. Je otevřena pro všechny sestry a ostatní nelékaře působící v resortu zdravotnictví, sociální péče, školství a ve všech oblastech soukromého, nebo jiného podnikání bez ohledu na národnost, nebo náboženské vyznání s působností po celé České republice. Základním posláním České asociace sester je, aby profese nelékařů měla celospolečenské uznání, přijatelné pracovní podmínky i adekvátní finanční ohodnocení.