Desítky milionů korun pomohou modernizovat vybavení táborské nemocnice

Autor: eliska | Zpravodaj | 17. 9. 2018

České Budějovice, 18.9.2018 (G-PROJECT)

Více než 64 milionů investuje letos táborská nemocnice do modernizace přístrojového vybavení.

Největší investicí bylo pořízení nového počítačového tomografu (CT), který nahradil téměř deset let staré zařízení. „Oproti předchozímu CT dokáže nový tomograf výrazně snížit radiační dávku působenou na pacienta. Zároveň u nového CT máme možnost snadným způsobem provádět celotělové vyšetření, což je přínosné zejména u polytraumat, kdy je možné bez nadbytečné manipulace s pacientem provést vyšetření celého těla,“ uvedl Gábor Gyüre, primář radiologického oddělení táborské nemocnice.

Nové CT, které nemocnici vyšlo na více než 13 milionů korun, má oproti původnímu i další výhody. Umožňuje větší škálu vyšetření za kratší čas. „Oproti starému CT také nemusíme dlouho čekat na obrázky po vyšetření, přenos dat je třikrát rychlejší,“ dodal primář. Táborský počítačový tomograf ročně vyšetří téměř devět tisíc pacientů a patří tak mezi nejvytíženější v kraji.

Nemocnice pořídila i další přístroje, které zlepší diagnostiku pacientů. Na více než 11 milionů vyšlo pět nových ultrazvuků. Nové ultrazvuky mají na radiologickém a dětském oddělení, na urgentním příjmu, koronární JIP a v kardiologické ambulanci. „Nový ultrazvuk na kardiologické ambulanci patří mezi nejlepší na trhu. Umožňuje 4D zobrazení, což nám pomůže lépe posoudit morfologie srdečních chlopní a patologické útvary v srdečních dutinách,“ vysvětlil Rostislav Král, primář kardiologické, angiologické a kardiostimulační ambulance Nemocnice Tábor.

Nového zařízení za dalších 15 milionů se dočkalo i rehabilitační oddělení. Na oddělení jsou tři nové robotické přístroje pro rehabilitaci horních a dolních končetin, dynamický chodník pro analýzu chůze, posturografický systém s dlouhou plošinou, motodlahy, pohybové trenažéry, přístroj pro léčbu pacientů s inkontinencí či vířivky a celotělové léčebné vany. V loňském roce bylo na rehabilitačním oddělení táborské nemocnice hospitalizováno téměř 600 pacientů, ambulantních návštěv na tomto oddělení bylo vloni přes 55 tisíc.

Projekt zaměřený na modernizaci přístrojového vybavení je částečně financován díky evropské dotaci. „Ta pokryje 85 procent způsobilých výdajů, zbytek doplatí Jihočeský kraj a samotná nemocnice,“ přiblížila Kristina Cejpková ze společnosti G-PROJECT, jež pro nemocnici dotaci zprostředkovala. Nemocnice nyní dokončila první etapu tohoto projektu. V rámci druhé etapy byly během srpna a září do nemocnice dodávány další přístroje, zejména nová laboratorní technika, monitory, ventilátory či defibrilátor.

 


Žadatel: Nemocnice Tábor, a.s.

Celkový rozpočet projektu: 64,40 mil. Kč

Z toho dotace: 54,7 mil. Kč

 


Společnost G-PROJECT, s.r.o., se zaměřuje na oblast asistence žadatelům při předkládání projektů do evropských a dalších fondů. Založena byla ještě před vstupem České republiky do Evropské unie a za dobu svého působení sehnala pro klienty z celé České republiky více než tři miliardy korun.