Do projektu podporujícího duševní zdraví žen po porodu je zapojeno 20 porodnic

Autor: Redakce | Aktuality | 12. 9. 2023

“Z našich dat vyplynulo, že až 75 procent žen v České republice, které zažívají na mateřské či rodičovské dovolené duševní potíže, nevyhledá odbornou péči. Aktivní vyhledávání rizikových příznaků u žen a jejich zapojení do systému péče je proto cestou, jak dostat pomoc k ženám, které ji potřebují. A právě na to se náš projekt zaměřuje,” uvedl vedoucí Centra perinatálního duševního zdraví NUDZ Antonín Šebela.

Do projektu nazvaného Perinatal se jako dvacátá přidala Porodnicko-gynekologická klinika Pardubické nemocnice. “Hlavní přínos tohoto screeningového programu vidíme v tom, že může u rodičky pomoci odhalit skryté duševní potíže,” uvedl přednosta Porodnicko-gynekologické kliniky Pardubické nemocnice Germund Hensel.

Dodal, že je důležité, aby ženy věděly, že pokud se jim něco takového přihodí, mají se kam obrátit. Rodičky zapojené do projektu v porodnici vyplní na tabletu dotazník s deseti položkami, který mapuje jejich aktuální psychické rozpoložení. Z něj lze vyhodnotit případnou potřebu specializované pomoci, a to prostřednictvím tzv. peer konzultantek organizace Úsměv Mámy, se kterou dlouhodobě Národní ústav duševního zdraví spolupracuje.

Screeningový dotazník mohou vyplnit i ženy, jejichž porodnice do projektu zapojena není, je dostupný zdarma na webu perinatal.cz. Screening je také dostupný ve spolupracujících gynekologických ambulancích. Screeningem v těhotenství prošlo asi 2500 žen a screeningem po porodu již prošlo více než 12.500 žen, zhruba u 20 procent výsledek screeningu ukázal riziko možných psychických obtíží. “Těmto ženám byla nabídnuta další pomoc v rámci našeho krokového systému péče. V rámci dalšího výzkumu jsme zjistili, že se mezi těmito ženami nejčastěji jednalo o úzkostnou problematiku a poruchy nálady. Náš program měl významný vliv na snížení depresivní a úzkostné symptomatologie a významný vliv na zvýšení kvality života související se zdravím,” uvedla výzkumná pracovnice centra Kristýna Hrdličková.

Zapojené jsou například porodnice v Praze (Vinohradská Fakultní nemocnice, Thomayerova nemocnice, Ústav péče o matku a dítě, Fakultní nemocnice Bulovka), Písku, Slaném, Plzni, Mostu, Chomutově, Kroměříži, Šternberku, Šumperku, Zlíně, Brně, Karlových Varech, Olomouci, České Lípě, Hradci Králové, Prostějově, Pardubicích a nově též v Hořovicích. Program funguje i v některých gynekologických ambulancích.

Systematická péče o duševní zdraví rodin v perinatálním období, tedy v době před porodem a po porodu, v ČR dosud neexistovala a NUDZ ji vytváří. Chce také pracovat na propojení spolupracujících porodnic, zařazovat další a také rozšířit další služby.