Domov pro seniory nebo domácí péče?

Autor: eliska | Zpravodaj | 13. 11. 2018

Mlékovice, 14. listopadu 2018 (CLEMENTAS) – Počet seniorů stále roste. V roce 2035 bude v ČR podle údajů Statistického úřadu zhruba půl miliónu osob ve věku nad 85 let. Podle Zprávy o stavu demence vydané Českou alzheimerovskou společností velká část seniorů v tomto věku trpí demencí. Péče o osoby s touto diagnózou je velmi náročná a dle názoru odborníků je téměř nemožné ji zvládnout doma.

Mezi lidmi nad 85 let trpí Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence přibližně každý čtvrtý člověk. Ve věku nad 90 let dokonce každý druhý. V roce 2035 tedy bude přibližně 260 tisíc osob trpět demencí ve všech věkových kategoriích. V raných stádiích nemoci je možná péče o nemocného v domácím prostředí, později však postižený člověk vyžaduje většinou 24hodinový dohled a odborníci se shodují, že péče je velmi náročná jak po psychické, tak po fyzické stránce.

S prodlužujícím se věkem přibývá těch, kteří potřebují péči – a bude jich stále více a bude to zřetelnější. Faktem totiž je, že člověku postupně ubývají síly, dostavují se různé potíže a choroby. Ten, kdo byl soběstačný, potřebuje najednou pomoc druhého. A když okolí není schopno zajistit adekvátní péči, musí se najít způsob, jak ji zajistit jinak,“ říká primář Jan Cimický, který pravidelně jezdí na kontrolu klientů do Domova se zvláštním režimem Clementas v Mlékovicích.

Podle primáře Cimického se i v ČR zjistilo, že ani domovy důchodců nejsou schopny poskytnout seniorům s demencí potřebnou péči. „Tím pádem pak přišla řada na LDN či psychiatrická oddělení nemocnic, kam se „odkládali“ senioři se zdravotními problémy, s různými typy demence. To vše jsem zažil, ale taková situace začala být alarmující. A tak se po vzoru vyspělejších států začaly zřizovat domovy se zvláštním režimem, které poskytují zvláštní, tedy i kontinuální péči,“ vysvětluje.

Vlastními silami většina lidí nemůže poskytnout péči, která je adekvátní a permanentní. „I když zůstanete doma z práce, ta 24hodinová péče, sedm dní v týdnu, bez nároku na odpočinek či na dovolenou, je psychicky i fyzicky nesmírně vyčerpávající. Musíte neustále hlídat, posléze i krmit, přebalovat, umývat a uklízet, přitom tuto práci člověk, o kterého se staráte, vůbec neocení. Naopak, v mnoha případech, vzhledem k tomu, že vlivem nemoci se mění osobnost, vám spíše různé věci vyčítá,“ popisuje Jan Cimický.

Přitom není vůbec jednoduché rozeznat to, že příbuzný či blízký má Alzheimera. Podle zkušeností primáře Cimického si většinou lidé všimnou, že je něco v nepořádku spíše tehdy, až je upozorní okolí. „Znal jsem případ, kdy se rodina, která pečovala o starší příbuznou, začala divit, že se na ně sousedé divně dívají a přestávají je zdravit. Až posléze se dozvěděli, že když odešli do práce a seniorka zůstala sama doma, chodila po domě a prosila o jídlo, protože prý jí doma nic nedali. Tam pak nastává situace, kdy si musíte buď sehnat někoho na hlídání, stejně jako u dítěte, nebo najít nějaké zařízení, kde se o takového seniora dokážou postarat,“ dodává.

 

Domov pro seniory Clementas v Mlékovicích je součástí nově vznikající sítě domovů pro seniory. Má kapacitu 250 lůžek a stará se převážně o seniory, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou, Parkinsonovou chorobou či jiným typem demence, klienty po cevních mozkových příhodách a klienty s omezenou pohyblivostí. V provozu je kromě tohoto domova nyní i Centrum pro seniory v Kolíně, začátkem roku 2019 se bude otevírat další domov v Janovicích (Plzeňský kraj) a později i v Hředlích.