EUC Kliniky nově i v Praze

Autor: eliska | Zpravodaj | 3. 6. 2018

Praha, 4.června 2018 (EUC)

V prosinci 2017 koupila zdravotnická skupina EUC pražské polikliniky Kartouzská, Malešice, Šustova a Opatovská, zastřešené pod společností Medifin – zdravotní služby a.s. Všechny čtyři kliniky loni poskytly péči 700 tisíc klientů v desítkách odborností. Formálním završením akvizičního procesu je změna názvu – od června se z nich stává EUC Klinika Praha a.s.

EUC v nich zachová strukturu zdravotních služeb a jejich poskytování klientům maximálně zpříjemní a zjednoduší. Přináší nový koncept recepcí jako hlavního článku při objednávání klientů k lékařům, postupně zavede online objednávání a prohloubí výhody komplexní péče pod jednou střechou, které skupina úspěšně zavádí ve svých dalších zařízeních. EUC vkládá několikamilionovou investici do digitalizace rentgenových snímků, což ušetří čas jak lékařům, tak i klientům. „Hodláme za využití zkušeností EUC rozvíjet primární péči s důrazem na programy prevence a posílíme péči o chronicky nemocné, protože to je jedna ze stěžejních vizí, které EUC zastává. Už jsme zahájili investice do vzdělávání personálu, připravujeme projekty centrálního vzdělávání, proškolíme například diabetologické sestry. Naše pražské kliniky budou čím dál přínosnějším průvodcem ve zdraví,“ říká Vojtěch Řechtáček, ředitel EUC Klinika Praha. Na všech pracovištích už byla také zahájena operativní a efektivní spolupráce s EUC Laboratořemi, které mají v celé Praze deset odběrových míst a poskytují služby v oborech biochemie, hematologie, imunologie, alergologie, mikrobiologie a molekulární biologie.

Konkrétní změny a plány:

Klinika na Opatovské prošla v minulých letech komplexní rekonstrukcí. V nejbližších dnech bude městskou částí zprovozněna lávka u hlavního vchodu, která komplikovala vstup příchozím, a svého uplatnění se dočkají i nelékařské prostory. Vznikne zde zázemí pro e-shop a rezervaci léčivých přípravků. Klinika je vzorovým příkladem úspěšné revitalizace zdravotnického zařízení. Ještě před několika lety byl její objekt v dezolátním stavu a mnozí se mu vyhýbali.

Obdobně jako na Opatově by se měli konečně dočkat dlouho očekávané rekonstrukce objektu i klienti a lékaři kliniky Malešice. Rekonstrukce je již k dnešnímu dni zakotvena ve Smlouvě o společném postupu a spolupráci při rekonstrukci areálu polikliniky Malešice uzavřené mezi MČ Prahy 10 a společností Medifin – zdravotní služby, a.s. (nově EUC Klinika Praha a.s.) a tato by měla být hotova do konce roku 2020. Po celou dobu rekonstrukce se klinika zavazuje zajistit provoz všech stávajících ordinací, ať již v rekonstruované budově či v náhradních prostorách nacházejících se v těsné blízkosti kliniky Malešice. Rovněž zde zachová službu pohotovostní lékárny, dospělé pohotovosti i pohotovost pro děti a dorost.

Klinika v Šustově byla v letošním roce již doplněna o digitalizaci radiodiagnostického (RDG) pracoviště, které zrychlí provoz a zkrátí čekací doby pacientů na radiologická vyšetření. Původní prostory RDG budou revitalizovány na moderní ordinace, které doplní spektrum poskytovaných lékařských odborností. Největších změn dozná recepce a organizace provozu kliniky, aby zde klienti strávili co nejméně času.

I objekt kliniky Kartouzská čeká v letošním roce množství investičních akcí. Nejviditelnější bude realizace nové fasády na budově A. Klienti uvítají radikální obnovu pracoviště fyzioterapie, která umožní diskrétnější přístup. Kromě digitalizace snímků bude na RDG pracovišti ePACS, který umožní bezpečnou výměnu obrazové dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními a jednotlivými lékaři. Skokové zlepšení dozná rovněž pracoviště sonografie, do něhož EUC zakoupí nový ultrazvukový přístroj, který zkvalitní a rozšíří spektrum vyšetření.

Sdílíme v EUC stejné hodnoty – klient má mít co nejjednodušší přístup k lékařské péči a lékaři a sestry mají pracovat v prostředí a podmínkách, v nichž mohou tu nejlepší péči poskytovat. Propojení na možnosti dalších zařízení zdravotnické skupiny EUC s celostátní působností představuje pro naše klienty jednoznačně velkou přidanou hodnotu a pro naše zaměstnance znamená větší prestiž a možnosti profesního růstu,“ dodává Vojtěch Řechtáček, ředitel EUC Kliniky Praha.


Skupina EUC:
Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR. Je největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele. Od roku 2011 investovala 544 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávaní zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb. V 28 zdravotnických zařízeních napříč ČR (včetně 10 prémiových), 19 lékárnách a 14 laboratořích zaměstnává 1830 lidí, kteří poskytnou péči 1,8 milionu pacientů ročně. Na podzim 2017 vydala jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, v celkovém objemu 1,4 miliardy korun.
Vice na www.euc.cz