Evropský parlament mládeže diskutoval pod taktovkou 3M o Health Economics

Autor: Redakce | Zpravodaj | 10. 4. 2019

Praha, 11. dubna 2019 (3M) – Společnost 3M aktivně podporuje mladé talenty, tentokrát jako partner Evropského parlamentu mládeže, jehož poslední zasedání hostila Česká republika. Jedním z diskutovaných témat pracovních skupin bylo Health Economics, oblast, která je nyní aktuální i u odborné veřejnosti. 3M se u této příležitosti podařilo zmapovat, jaké postoje zaujímá mladá generace k otázkám zdraví.

Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže (EYP) se konala koncem března v Plzni. Studenti si během programu prošli teambuildingem, prací v komisích nebo Valným shromážděním. Pro pracovní skupiny zpracovala 3M zadání k tématu ekonomiky zdravotnictví. „Studenti se měli zamyslet nad tím, jak v Evropské Unii implementovat Health Economics tak, aby z ní profitovalo veřejné zdravotnictví členských států a cena nebyla hlavním a často jediným kritériem při výběru zdravotnického materiálu. S náročným zadáním se vypořádali statečně a na problematiku se podívali z mnoha netradičních úhlů pohledu. Obzvlášť mě zaujal jejich důraz na celoživotní vzdělávání zdravotnického personálu i v oblasti ekonomiky zdravotnictví,“ zhodnotila studentské prezentace Mariana Ludanyiova z Medical Solutions Division ve 3M.

Stejnému tématu se ve stejný den, ale jinak zcela nezávisle, věnovala i konference Veřejné zakázky v souvislostech pod hlavičkou asociace CzechMed a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Na dlouhodobou kritiku systému, v němž zdravotnická zařízení nakupují nejlevnější, avšak ne nejvhodnější zdravotnický materiál, reaguje myšlenka předběžné tržní konzultace, která pomůže s vyjasněním potřeb a podmínek ještě před zahájením výběrového řízení. To by mělo zdravotnickým zařízením pomoci získat nejvyšší možnou kvalitu za optimální cenu.

Psychické a psychiatrické potíže budou v budoucnu větší zátěží

Avšak zpět k mladým a k budoucnosti zdravotnictví. Vysokou účast na zasedání Evropského parlamentu mladých využila společnost 3M k získání názorů mladých lidí na další otázky spojené s ekonomikou zdravotnictví. Mezi oblasti, které podle mladých budou v příštích 30 letech zatěžovat zdravotnictví nejvíce, jsou podle odhadů necelé poloviny respondentů psychologické potíže a psychiatrická onemocnění. Velká část mladých (27 %) uvedla také virová a infekční onemocnění a za nimi kardiovaskulární potíže (25 %) nebo reprodukční problémy (24 %).

Ačkoliv jsou studenti ve věku, kdy je příliš zdravotních problémů netíží, je pro ně zdraví tou nejvyšší hodnotou. V rámci dotazníku měli možnost si vybrat, jaký účinek by měla mít zázračná pilulka, do jejíhož vývoje by byli ochotní investovat. Více než třetina (37,5 %) uvedla právě absolutní zdraví. Necelá čtvrtina (24 %) by dala přednost kariéře snů a necelá pětina (18 %) by si takto přála zbohatnout.

Studenti odpovídali rovněž na nesnadné otázky, například kolik by byli ochotní zaplatit za rok života navíc. Vybírat mohli na škále od tisíce do deseti milionů euro. Více než polovina respondentů by se držela na nižším rozsahu tisíců či desetitisíců euro. Mladí lidé mají poměrně jasno i v otázce největších nedostatků zdravotního systému. Nejpalčivějším problémem je podle nich chybějící zdravotnický personál a nedostatečné financování ze strany státu.

Milují technologie, ale své zdraví radši svěří člověku

Přestože jsou mladí lidé velmi obratní ve využívání technologií, péči o své zdraví jim zatím svěřovat nechtějí. Aplikace, které by hlídaly zdravotní stav každého uživatele, nebo algoritmy, jež by na základě dostupných dat predikovaly vývoj nemoci pacientů, by využila více než čtvrtina dotázaných. O něco málo menší část mladých lidí je přesvědčena, že za své zdraví by si měl nést odpovědnost každý sám. Téměř polovina respondentů se ale chce spoléhat na svého praktického lékaře. Zavedené pořádky se tedy měnit nejspíš nebudou. Téměř 80 % respondentů také uvedlo, že si lékaře vybírají na základě doporučení rodiny nebo přátel a více než ¾ mladých vzorně dochází na pravidelné lékařské prohlídky.

Postoj generace, která brzy začne být ekonomicky aktivní, se v něčem liší a v lecčems podobá. Důležité je, že už dnes nad otázkami udržitelnosti zdravotnictví přemýšlí.

 

Výsledky průzkumu 3M o vizích mladých o budoucnosti zdravotnictví a jejich postojích k péči o zdraví

březen 2019, n=128

O společnosti 3M

3M je přední globální technologická společnost se sídlem v St. Paul v USA. Již déle než 100 let vyvíjí inovativní výrobky a řešení pro průmysl, energetiku a telekomunikace, bezpečnost a zabezpečení, zdravotnictví, kancelář a domácnost. Diversifikované portfolio 3M zahrnuje přes 50 tisíc výrobků. Všechny výrobky spojuje jedna vlastnost – v daném odvětví představují inovativní řešení, které kromě důmyslnosti a efektivity podporuje udržitelnost, bezpečnost a zdraví lidí. Výrobky 3M se nabízí například pod značkami Scotch®, Post-it®, 3M™ Spofaplast®, FUTURO™, VHB™, Dual Lock™, Scotch-Brite™, Trizact™, Cubitron™, Bumpon™, 3M™ Novec™, Dyneon™, Thinsulate™, Ceradyne®, Peltor™, Speedglas™ a dalšími.

 

3M Česko, spol. s r.o. působí jako výhradní zastoupení 3M Company na českém trhu. Řadí se mezi nejvýznamnější partnery českého průmyslu, zdravotnictví, školství a vědy. V každé oblasti činnosti 3M navazuje na 100 let v oblasti inovací. V Praze má vlastní Inovační centrum 3M (Application Development Lab / ADL) pro vývoj a testování zákaznických aplikací. Více informací o společnosti 3M a jejím nasazení pro inovace je k dispozici na portálech 3M.cz. Pro další informace ze světa 3M se přihlaste k odběru novinek.