Evropští praktici přijíždí do Prahy – jdou se školit

Autor: Redakce | Zpravodaj | 19. 5. 2019

Praha, 20. 5. 2019 (SVL ČLS JEP) – Budoucí praktické lékaře budou školit ti, kteří se sami rozhodli rozšířit svoje znalosti. Letos vstoupí 11 českých školitelů – zkušených praktiků – do kurzu Leonardo, kde se jim dostane vzdělání dle evropských standardů. Svým svěřencům pak budou schopni nabídnout hlubší znalosti, než tomu bylo doposud.

Obor všeobecného lékařství je pro studenty lékařských fakult čím dál atraktivnější. Praktičtí lékaři mohou vykonávat více činností, předepisují léky, které byly dříve jen v rukou specialistů. Vyšším nárokům spojeným s primární péčí musí ale také odpovídat odbornost těch, kteří mladé absolventy školí,“ vysvětluje doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP.

Podle MUDr. Josefa Štolfy, místopředsedy pro vzdělávání v SVL ČLS JEP, nyní v tuzemsku vyrůstá silná generace lékařů, jež vyžaduje školitele, kteří jim mohou nabídnout tu nejvyšší úroveň vzdělání. „Jen tak do oboru vtáhneme mladé perspektivní lékaře a udržíme je v něm,“ vysvětluje MUDr. Štolfa.

Autorem a odborným garantem kurzu Leonardo je mezinárodní organizace učitelů ve všeobecném lékařství EURACT (European Academy of Teachers in General Practice), výuku vedou její členové. Letos se kurz poprvé koná v České republice. Uskuteční se od 23. do 25. května v Praze. „Na kurz se přihlásilo 36 lékařů z 12 zemí Evropy, 11 z nich bude z České republiky,“ popisuje člen rady EURACT MUDr. Jáchym Bednář, který kurz v tuzemsku organizuje a podílí se i na samotné výuce. Náplní kurzu bude 7 tematických okruhů týkajících se výuky mladých lékařů. Kurz povedou 3 lékaři z Dánska, Polska a Řecka, asistovat jim budou další 3 kolegové, a to z České republiky, Slovenska a Ukrajiny.

V České republice každoročně absolvuje 1 100 lékařů, 120–150 si zvolí obor všeobecné lékařství a přibližně 100 z nich získá rezidenční místo finančně podporované Ministerstvem zdravotnictví ČR. Na nich je po dobu 3 let vzdělávají školitelé – akreditovaní lékaři přímo z praxe. Úroveň jejich znalostí je dána zákonem, Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP chce ale vzdělanost školitelů zvyšovat i nad rámec toho, co je povinné.

 

O SVL ČLS JEP

Odborná společnost vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání. Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10× ročně. Více informací: www.svl.cz