Fakulta zdravotnických studií ZČU otevře v Chebu dva nové obory

Autor: eliska | Zpravodaj | 18. 6. 2019

Plzeň/Cheb 17. června (ČTK) – Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) chce otevřít v novém akademickém roce 2020/2021 v Chebu bakalářské prezenční studium oborů fyzioterapie a všeobecná sestra. Dohodli se na tom hejtmanka Karlovarského kraje Jana Mračková Vildumetzová (ANO) s rektorem ZČU Miroslavem Holečkem a děkanem fakulty Lukášem Štichem. Univerzita teď bude jednat s Národním akreditačním úřadem o navýšení počtu studentů pro svoji pobočku v Chebu. ČTK to řekl rektor a hejtmanka. ZČU už má v Chebu pobočku ekonomické fakulty.

Kromě fyzioterapeutů a sester chybějí regionu radiologové, kteří by tam mohli v budoucnu také studovat. Se ZČU by kraj mohl propojit také činnost nově založeného Institutu lázeňství a balneologie. Novým oborům by poskytla potřebné zázemí pro praxi Karlovarská krajská nemocnice.

„Do 15. července bychom od pana děkana měli dostat rozvahu, jaké bude zapotřebí materiální i personální vybavení pro působení fakulty v Chebu, a na základě toho získáme i představu o potřebném finančním krytí,“ uvedla hejtmanka. Chce domluvit s ministry školství a zdravotnictví, aby měl kraj možnost získat finance na zajištění školy z programu Restart.

„Oboustranně prospěšná aktivita může v regionu zajistit tolik potřebné kvalifikované odborníky pro zdravotnictví a v budoucnu třeba i pro další obory, ale také přispět tím k rozvoji kraje i univerzity,“ řekl rektor ZČU Miroslav Holeček. Podle Šticha jde o příspěvek k řešení problematického nedostatku zdravotníků.

ZČU by se mohla propojit i s novým Institutem lázeňství a balneologie, který se má zabývat mimo jiné výzkumem účinků působení přírodních minerálních zdrojů a lázeňské léčby. „Mohl by využít odborné kapacity ZČU a navázat úzkou spolupráci s fakultami,“ řekla hejtmanka. Chce přesvědčit ministra školství Roberta Plagu (ANO), aby přijel do Karlovarského kraje a posoudil, jak kvalitní prostředí budova ZČU v Chebu studentům nabízí.

Rektor také potvrdil trvající zájem Fakulty strojní ZČU spolupracovat se skupinou BMW, která bude pro plánované zkušební centrum na Sokolovsku potřebovat vysokoškoláky v technických oborech. Ve Strategii regionálního rozvoje ČR je podpora plánovaného rozšíření pobočky v Chebu.