Fakultní nemocnice Hradec Králové otevřela přístavbu pro lineární urychlovač

Autor: Redakce | Zpravodaj | 21. 3. 2019

Hradec Králové, 22. března 2019 (FN HK)

Fakultní nemocnice Hradec Králové uvedla do provozu přístavbu Pavilonu profesora Bašteckého, ve které je umístěn lineární urychlovač. Celkové náklady na stavbu činily 69 milionů korun včetně DPH. Dalších zhruba 60 milionů korun stál nový lineární urychlovač, který přinese přesnější a bezpečnější ozařování a také uživatelský přístupnější ovládání. Součástí dnešního Dne otevřených dveří pro zaměstnance FN HK bylo také slavnostní předání výtěžku loňského KINGSPAN Běhu proti rakovině, rekordních 463.300 korun použije Klinika onkologie a radioterapie na nákup katetrů pro intersticiální brachyterapii prsu.

Fakultní nemocnice Hradec Králové disponovala dvojicí lineárních urychlovačů, které byly pořízené před zhruba deseti lety. Během letošního roku nemocnice jeden z nich vyměnila za moderní přístroj, výměna druhého přístroje by měla skončit do konce letošního roku a nemocnice tak bude disponovat celkem trojicí lineárních urychlovačů. Nyní ozařování na dvou přístrojích absolvuje zhruba 120 pacientů z Královéhradeckého kraje i okolních regionů denně, na konci roku se kapacita každý den zvýší o zhruba šest desítek pacientů.

Provádění moderních léčebných metod na Klinice onkologie a radioterapie pomáhá v posledních letech také KINGSPAN Běh pro rakovině, který je součástí říjnového OlfinCar Hradecký půlmaratonu a ČSOB Maratonu Hradec Králové pořádaného společností SPORTVISIO. Během tří ročníků pět kilometrů dlouhého běhu se podařilo vybrat více než milion korun. Letošní ročník nesoutěžního charitativního běhu se uskuteční v neděli 6. října, zájemci se již nyní mohou přihlásit na www.kingspanbeh.cz, kde najdou i další podrobnosti o této akci.

Při brachyterapii prsu lékaři aplikují plastické trubičky do místa lůžka nádoru a provedou ozáření. Metoda zvyšuje komfort pacientek a snižuje riziko komplikací. „V našich podmínkách je limitujícím faktorem cena plastických trubiček, která se pohybuje kolem 33.000 korun na jednu pacientku a u hospitalizovaných pacientek je nelze vykazovat pojišťovně. Celý projekt by proto nebylo možné uskutečnit bez podpory sponzorů,“ uvedl přednosta kliniky prof. MUDr. Jiří Petera Ph.D.