Fakultní nemocnice Hradec Králové trojicí akcí upozornila na problematiku proleženin

Autor: eliska | Zpravodaj | 13. 11. 2018

Hradec Králové, 14. listopadu 2018 (FN HK)

Fakultní nemocnice Hradec Králové u příležitosti Světového dne Stop dekubitům (proleženin), který připadá na 15. listopadu, uspořádala tři akce zaměřené na tuto problematiku. Dekubity vznikají u nemocných nejen v domácím prostředí, ale přes veškerou dostupnou péči také u přibližně tří až pěti procent pacientů v nemocnicích.

Vzhledem k tomu, že následná léčba je velmi finančně i časově náročná a někdy neúspěšná, je třeba o prevenci a moderních postupech léčby dekubitů vzdělávat i laickou veřejnost,“ říká Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN HK. Základní prevencí je polohování dlouhodobě ležících pacientů, sledování rizikových míst, péče o pokožku a vyvážený jídelníček.

V hradecké nemocnici se na začátku listopadu uskutečnil seminář na téma Prevence a péče o dekubity pro zdravotnické pracovníky a následně také Kurz pro konzultantky ran. Začátkem listopadu se také uskutečnila akce zaměřené na dekubity, která byla určená pro laickou veřejnost. Zájemci mohli v přízemí Pavilonu interních oborů získat informace o prevenci a možnostech léčby dekubitů. Prohlédnout si mohli i speciální pomůcky, které v prevenci vzniku proleženin pomáhají, jako například ochranné „botičky“ či speciální obvazové materiály, které si pacienti mohou koupit po schválení revizním lékařem v lékárně.