Fakultní nemocnice Hradec Králové získala před 40 lety první počítačový tomograf v tehdejším Československu

Autor: Redakce | Zpravodaj | 25. 6. 2018

Hradec Králové, 26.6.2018 (FN HK)

Fakultní nemocnice Hradec Králové si na konci června připomíná 40. výročí pořízení prvního počítačového tomografu (CT) v tehdejším Československu. Tato zobrazovací metoda prošla za čtyři desítky let obrovským rozvojem a CT nyní patří k běžnému vybavení každé nemocnice. Například ve FN HK jsou nyní čtyři CT přístroje, kterými bylo v roce 2016 provedeno téměř 29.000 vyšetření.

První klinický prototyp CT byl zkonstruován v roce 1972 pro vyšetření mozku. V roce 1976 se na trhu objevila druhá vylepšená generace přístroje, která byla schopná zobrazovat celé tělo. Význam CT pro rozvoj medicíny potvrdil i fakt, že britský fyzik a konstruktér CT Godfrey N. Hounsfield obdržel spolu s A. Mc. Cormackem v roce 1979 Nobelovu cenu za lékařství a fyziologii.

Fakultní nemocnice Hradec Králové získala přístroj díky obrovskému úsilí tehdejšího přednosty Radiologické kliniky FN HK prof. MUDr. Leo Steinharta, Dr.Sc., kterého podpořil zakladatel hradecké neurochirurgie akademik Rudolf Petr. Přístroj od výrobce Nuclear Ohio stál 13,7 milionu korun, jeho pořízení komplikovala kromě vysokých nákladů například nutnost získat devizové prostředky, překonat embargo na dovoz počítačových systémů z USA nebo vybudovat nové prostory, kde by přístroj mohl fungovat. Všechny překážky se však nakonec podařilo překonat a slavnostní uvedení přístroje do provozu se uskutečnilo 27. června 1978.

„Nejdříve se prováděla vyšetření mozku, později se přistoupilo i k vyšetřování dalších oblastí, například obličejové oblasti hlavy a později další částí těla. Než se objevily modernější přístroje, u kterých se doba skenování začala pohybovat v jednotkách vteřin, bylo relativně obtížné vyšetřovat oblast hrudníku a břicha, protože pro nemocné pacienty bylo nesnadné zadržet dech na 15 vteřin po dobu pohybu rentgenky,“ vzpomínají lékaři, kteří se před 40 roky podíleli na zprovoznění přístroje.

První přístroj skenoval dvojici řezů o tloušťce 13 mm v čase cca 15 vteřin a obrazová rekonstrukce vyšetření celého mozku, které obsahovalo obvykle 8-10 řezů, trvala okolo dvou minut. Počítače zabíraly místnost velikosti většího obývacího pokoje a jejich klimatizace, která byla v tehdejší době výjimečnou záležitostí, byla v provozu poruchovější než vlastní CT.

O vyšetření jediným CT přístrojem v tehdejším Československu byl obrovský zájem, během jedné směny byl tým hradecké nemocnice schopný vyšetřit 20 až 30 pacientů. To však nestačilo a proto se přistoupilo k dvousměnnému provozu a k nočním a víkendovým pohotovostním službám. Napjatá situace trvalo zhruba 1,5 roku než se podařilo spustit do provozu další CT v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Na začátku 80. let již byly CT přístroje téměř ve všech velkých nemocnicích.

FN HK, která si letos připomíná 90. výročí svého areálu, má 39 pracovišť a 1370 lůžek. Ročně je hospitalizováno přes 41.000 pacientů a přibližně 715.000 pacientů je vyšetřeno ambulantně.

První CT přístroj v Československu (Archiv Radiologické kliniky FN HK)