Farmaceutická fakulta v Brně získala výrobní linku na injekční léčivé přípravky

Autor: Redakce | Zpravodaj | 12. 8. 2021

Technologie spočívá v tom, že se rozpuštěná léčivá látka mrazem vysuší na prášek, který zdravotnický personál až těsně před aplikací znovu rozpustí a za pomoci injekce aplikuje pacientovi. Mnohé roztoky jsou totiž nestabilní a v průběhu jejich transportu a skladování by docházelo k nežádoucím změnám vlastností. V praxi se tento postup používá například při výrobě onkologických léčiv.

“Výrobci léčiv jej často využívají v situacích, kdy je lék potřeba rychle dostat na trh. K vývoji složitějších aplikačních forem, jako jsou například předplněné injekční stříkačky či pera, pak s ohledem na časovou a finanční náročnost přistupují až v pozdějších fázích vývoje a mnohdy to ani nejde,” uvedl děkan farmaceutické fakulty David Vetchý.

Studenti

Linka, kterou dnes zástupci fakulty slavnostně převzali, bude přímo ve fakultním areálu na Palackého třídě v Brně. “Naučíme s ní pracovat studenty zejména ve vyšších ročnících, kteří ji využijí i při zpracovávání diplomových a doktorských prací nebo při rigorózním řízení. Bude sloužit i pro výzkum související s přípravou této lékové formy a pro transfer technologií,“ upřesnil děkan.

Do budoucna univerzita počítá s vybudováním speciálně upravených prostor pro výrobní linku v plánovaném novém pavilonu v Univerzitním kampusu Bohunice. Farmaceuti by tam po získání všech oprávnění od příslušných úřadů mohli začít i s výrobou menších šarží.

Výrobní linka má hodnotu několika milionů korun. Fakulta ji získala na základě spolupráce s firmou oncomed manufacturing, jejíž mateřskou společností je právě německý medac.