FN HK si letos připomíná 90. výročí otevření svého areálu

Autor: eliska | Zpravodaj | 15. 4. 2018

Hradec Králové, 16.4.2018 (FN HK)

Fakultní nemocnice Hradec Králové si letos připomíná 90. výročí otevření svého areálu. U příležitosti významného jubilea nemocnice připravila nejrůznější akce, od výstavy fotografií z historie nemocnice, odborné konference, program pro děti zaměstnanců až po společenský večer v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.

Výročí již bylo připomenuto na několika akcích, například na veletrhu pracovních příležitostí pro studenty Lékařské fakulty UK v Hradci Králové nebo na odborných konferencích. Na budově Pavilonu interních oborů FN HK je také vyvěšeno logo výročí.

Během května bude v přízemí Pavilonu interních oborů FN HK otevřena výstava historických fotografií z areálu nemocnice, kterou si pacienti, zaměstnanci i veřejnost budou mít možnost prohlédnout až do podzimu. Na 19. května nemocnice společně s Výborem dobré vůle – Nadací Olgy Havlové chystá výsadbu stromu Olgy Havlové ve svém areálu.

Na červen připravuje FN HK Dětský den pro nejmenší svých zaměstnanců. Ve středu 20. června se uskuteční Den otevřených dveří nemocniční lékárny. Na podzim výročí připomene například preventivně-vzdělávací akce Stop dekubitům zaměřená na problematiku proleženin. Na společenském večeru v Aldisu budou u příležitosti výročí předány významným osobnostem pamětní listy ředitele FN HK.

Stavba areálu nemocnice nedaleko soutoku Labe a Orlice začala 21. dubna 1926, areál byl otevřen v listopadu 1928. „Stavba postupovala rychle bez vážnějších incidentů, jen obtížné základování na terénu, protkaném nesčetnými rameny pradávného ústí Orlice stavbu s počátku poněkud zdržovalo,“ uvedl v Pamětním spisu k otevření areálu nemocniční referent Oto Pick. Při stavbě několika budov bylo spotřebováno 3,6 milionu cihel a například 268 železničních vagonu cementu. Celkem bylo na stavbě odpracováno 112.035 pracovních dnů, stavební práce a vnitřní vybavené stálo zhruba 19,5 milionu korun.

Více informací o historii i současnosti FN HK je možné najít na https://www.fnhk.cz/o-fakultni-nemocnici/historie-nemocnice, ve fotogalerii je také možné najít historické fotografie areálu.