FN Olomouc zřídila centrum pro léčbu vrozených srdečních vad

Autor: Redakce | Zpravodaj | 28. 4. 2019

Olomouc 29. dubna (ČTK) – Regionální centrum pro léčbu vrozených srdečních vad začalo fungovat na I. interní klinice Fakultní nemocnice Olomouc. Kardiologičtí pacienti tak už nebudou muset dojíždět do podobných center v Praze a Brně, jejichž kapacita už nestačí. ČTK to dnes řekl lékař centra pro léčbu vrozených srdečních vad FN Olomouc Jan Látal.

“Naše centrum se věnuje péči o pacienty celého spektra vrozených srdečních vad po dosažení dospělosti. Tak trochu tím vyrovnáváme dluh z minulosti, protože doposud tu byla pouze systematická péče o dětské pacienty. Nyní takto umíme pracovat i s dospělými,” uvedl Látal.

Pacientů s vrozenými srdečními vadami podle Látala přibývá a zároveň řadu těchto dříve fatálních onemocnění umí dnes lékařská věda léčit, takže kapacita doposud fungujících center v Praze a Brně už přestává stačit.

“Práce s pacienty s vrozenou srdeční vadou zahrnuje celou řadu nejrůznějších diagnóz. Sebelépe léčený dětský pacienta potřebuje péči i v dospělosti. Velká skupina našich pacientů bude pouze dlouhodobě sledována, nemalá část však vyžaduje další operační výkony i v dospělosti,” uvedl Látal.

Podle jeho kolegy Filipa Koubka je vhodné péči o tyto pacienty centralizovat. “Naší hlavní výhodou je spolupráce s dalšími pracovišti fakultní nemocnice. Například díky spolupráci s porodnicko-gynekologickou klinikou máme možnost nadstandardní kardiologické péče během těhotenství, díky spolupráci s Centrem plicní hypertenze nabízíme unikátní možnost vedení vysoce specializované péče v rámci jednoho pracoviště. Samozřejmě úzce kooperujeme také s dalšími centry naší i jiných nemocnic,” uvedl Koubek.

Centrum pro léčbu vrozených srdečních vad v dospělosti funguje na I. interní klinice – kardiologické FN Olomouc dva dny v týdnu, avšak kvůli velkému zájmu je plánováno rozšíření jeho provozní doby.

“Po provedené reorganizaci a navýšení personálních kapacit jsme už nyní schopni nabídnout vyšetření a stanovení dalšího terapeutického a dispenzarizačního plánu u všech nemocných s vrozenou srdeční vadou po dosažení dospělosti. I nadále bude většina pacientů sledována jak v našem centru, tak i cestou ambulantního kardiologa,” dodal Koubek.

FN Olomouc je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a šestou největší nemocnicí v zemi. Zdravotnické zařízení má k dispozici pět desítek pracovišť, na 1200 lůžek a 3500 zdravotnických i nezdravotnických zaměstnanců. FN Olomouc patří do sítě devíti fakultních nemocnic, které řídí ministerstvo zdravotnictví.

beh kš