Geriatrickou kliniku VFN a 1. LF UK rozduněl svými hudebními sety DJ Evryday a originálním zážitkem potěšil pacienty

Autor: Redakce | Zpravodaj | 28. 5. 2019

Praha, 29. května 2019 (VFN)

Pacienti Geriatrické kliniky VFN a 1. LF UK měli možnost zažít unikátní vystoupení, které je většinou k vidění pouze v nočních klubech: živé mixování DJ přímo na klinice. Tuto jedinečnou aktivitu připravilo Centrum dobrovolných aktivit Všeobecné fakultní nemocnice v Praze ve spolupráci s Audio Polák. O samotné vystoupení se bez nároku na honorář postaral známý pražský hudebník DJ Evryday. Naše seniorní pacienty potěšil hned z několika důvodů. Už výběrem hudby, kdy citlivě mixoval soul a funky melodie 50. a 60. let 20. století, tedy hudbu jejich mládí. Senioři měli zároveň jedinečnou příležitost poznat, jakým způsobem se baví dnešní mladá generace, možná zrovna jejich vnoučata. Cílem akce bylo našim pacientům ukázat, že věk není překážkou, nabídnout jim nezapomenutelný zážitek a zpříjemnit originálním způsobem čas strávený na naší klinice.

Hudební produkce nebyla zvolena náhodou. Patří dlouhodobě k nejoblíbenějším typům aktivit dobrovolnického programu ve Všeobecné fakultní nemocnici. Poslech hudby má samá pozitiva a může i zlepšit zdravotní stav pacientů. „Na starší lidi a nemohoucí bychom neměli zapomínat. Sám mám babičku v nemocnici, a tak vím, že je potřeba pacientům čas trávený na klinice co nejvíc zpříjemňovat. Proto jsme se také rozhodli pro tento netradiční projekt. Zároveň pro mě bylo výzvou poradit si s takto neobvyklým publikem a zkusit mu předat trochu energie. Podle reakcí pacientů se nám to podařilo. Říká se přeci, že hudba léčí,“ vysvětluje DJ Evryday.

Metoda, která snoubí hudbu s léčbou, se nazývá muzikoterapie. Při této svébytné terapeutické disciplíně přispívají vybrané hudební prvky k naplnění konkrétních léčebných cílů. Například lze tímto způsobem trénovat součinnost pohybu a řeči, cvičit pozornost a paměť, vyjadřování a zpracování emocí. Hudba pomáhá s odreagováním od problémů, získáním nadhledu, dokáže zrelaxovat duši a zprostředkovaně i tělo. „V muzikoterapii lze hudbou cíleně působit na fyzickou, psychickou, kognitivní i sociální rovinu člověka, a to v každém věku. Vliv muzikoterapie v geriatrii je velmi významný, protože seniorům pomáhá jak léčit konkrétní obtíže (analgetické působení, trénink paměti, aktivizace k pohybu), tak i navázat na takzvané 'staré paměťové stopy' v mozku a rozpomenout se na vlastní historii, uvědomit si své emoce a zažít radost z hudby, kterou může přinášet. Muzika má výhodu i v tom, že se hodí pro všechny pacienty, tedy i ty, kteří nemohou vstávat z lůžka. Nabízí přesah i pro personál kliniky, ten také vítá možnost vytržení z každodenních starostí,“ říká přední česká odbornice na muzikoterapii PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D., z Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK.

 

Dobrovolnictví má ve VFN tradici a řadu dobrovolníků a podporovatelů

Dobrovolnický program se v jednom z největších zdravotnických zařízení v ČR realizuje už od roku 2005. Stal se pevnou součástí psychosociální podpory poskytované pacientům. „Základní filozofií dobrovolnictví je ve svém volném čase bez nároku na honorář přijít a věnovat svůj čas a pomoc druhému. Úkolem dobrovolníka v nemocnici je alespoň na chvíli vymanit pacienta z myšlenek na nemoc, potěšit ho na duši. A to se daří na řadě klinik,“ dodává Bc. Adéla Farářová, koordinátorka Centra dobrovolných aktivit Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Nejčastěji se činnosti věnují studenti vysokých škol zaměřených na pomáhající profese, ale i lidé různých věkových kategorií a rozličných profesí, kteří mají zájem o získávání zkušeností, zlepšování vlastní komunikace a hlubší poznání druhých i sebe sama. Centrum dobrovolných aktivit VFN v Praze má dobrovolníky, kteří se věnují jak jednorázové, tak dlouhodobé činnosti. K výkonu jejich služby je zapotřebí také podpora ze strany odborného personálu jednotlivých klinik, čehož se jim dostává. Dobrovolnictví totiž může pozitivně ovlivňovat i zdravotníky a další profese. Nemocnice v rámci dobrovolnických aktivit spolupracuje i s dalšími organizacemi.

 

Darovací konto

O smyslu a významu podpůrného dobrovolnického programu pro pacienty napříč klinikami VFN není pochyb. O tom se určitě přesvědčil každý, kdo se ocitl v roli pacienta nebo měl dlouhodobě hospitalizovaného někoho blízkého. V nelehké životní situaci pomáhá jakákoliv duševní vzpruha, pobavení a vytržení z neradostné reality. Proto Všeobecná fakultní nemocnice vítá jakoukoliv podporu pro rozšíření aktivit programu. Zájemci mohou přispět na účet: 10006-24035021/0710, variabilní symbol: 4149007.

 

 


O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze

www.vfn.cz

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice v ČR. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvláště specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou, ambulantní a diagnostickou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků.

Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.

 

DJ Evryday

DJ Evryday je párty DJ a producent, který je pravidelnou součástí jak klubové scény, tak i největších českých festivalů, jako jsou např. Colours of Ostrava, Rock for People, Hip Hop Kemp, Votvírák, Majáles, High Jump, KVIFF Karlovy Vary, Slavonice Fest atd.

Dále ho můžete pravidelně vidět a slyšet na zásadních snowboardo-skate-surfových soutěžích, a to nejen v ČR. Věnuje se technice scratchování (turntablism) a specializuje se na sety, ve kterých mixuje různé styly dohromady (electro, nu-disco, soul, funk, rap). Mainstream je pro něj sprosté slovo. Společně se saxofonistou Jakubem Doležalem mají úspěšný projekt, kde kombinují DJ a saxofon. Má za sebou vítězství v DJ Contestu v klubu Mecca v roce 2014.

Od roku 2016 je členem Red Bull DJ's.

 

Audio Polák

Audio Polák je společnost poskytující kompletní technické zajištění kulturních akcí. Nabízí také realizaci akcí na klíč dle přání zákazníka. Zajišťuje ozvučení, osvětlení, projekce + TV, překladatelské služby, pódium a další mobilní vybavení.